aspirant 2023

Sista steget i polisutbildningen - "skärselden" för vissa

Sista steget i polisutbildningen - "skärselden" för vissa

Idag, måndag, kliver 173 förväntansfulla - och förhoppningsvis - blivande poliser ut i verkligheten på arbetsplatser runtom i region Stockholm. De har redan klarat fyra terminer av teori och prov och står nu inför sin sista utmaning - ett halvår av praktiskt polisarbete. Ett sista test som blir helt avgörande för deras framtidsdrömmar: Vem blir polis och vem blir det inte? 

De kommande 6 månaderna ligger aspiranternas "öde" i händerna på de instruktörer de tilldelats. Instruktörer som både ska vägleda liksom bedöma varje enskild elev/aspirant. 

För vissa är polispraktiken den tuffaste utmaningen under utbildningen - en "skärseld" - dvs sista avgörande testet av vilka som får bli poliser och vilka som inte får bli det.

Bild
Peppe 2023

Oklart varför allt fler underkänns på "polis-praktiken"
Baserat på "förra omgångens aspiranter" är tendensen att allt fler elever underkänns på  "polis-praktiken". Orsaken är oklar och kan bero på slumpen, enligt Peter "Peppe" Larsson, Polisförbundets aspirantinformatör.

Kalla fakta: När beslutet om "godkänd" eller "icke godkänd" tagits är det oåterkalleligt. Beslutet kan inte överklagas. Drömmen om att bli polis är då "slut". 

Polisförbundet kan hjälpa 
MEN... innan dess finns flera möjligheter för Polisförbundet att stötta och hjälpa.
Peppes uppmaning är därför: 

Hör av dig! Oavsett vad som "knasar". Gör det så tidigt som möjligt. Vi kan hjälpa dig.

Peter" Peppe" Larsson, aspirant-informatör Polisförbundet.  

Den främsta (och växande) orsaken till att elever underkänns (får förlängd praktik) är "bristande initiativ kraft". Andra: bilkörning, juridik med mera. Av de som underkändes var det väldigt få som hörde sig - vilket oroar Peppe. Polisförbundet kan hjälpa till med mycket så länge utbildningen pågår.

Blåljuskommentar: Den POSITIVA ENERGIN som de 100-tals eleverna på Södertörns högskola var stark - nästan omtumlande. Där fanns förväntningar, förhoppningar liksom ödmjukhet och lite rädsla... inför den stundande polispraktiken. 
"Livserfarenhet " och "yrkeskompetensen" bland dessa elever föreföll också vara lite utöver det vanliga. Flera var nyblivna föräldrar, en annan åklagare och en var skådespelare... alla tar de NU sina första "stapplande steg" in i det okända dvs rollen att agera som polis i VERKLIGHETEN . Något de både uttryckte såväl ett allvar och stort ansvar - liksom viss rädsla inför... (räcker jag till?)
Blåljus önskar Er alla Varmt välkomna till Stockholm och stort Lycka till!  Var trygg med den person du är och den kompetens du har - just nu. Lyssna till dina kollegor. Polisyrket är allt annat än "enkelt" - alla situationer, uppdrag, människor vi möter är olika... Polisyrket är ett ständigt lärande!

En extra hälsning och tack också till alla våra instruktörer som tar sig an detta OERHÖRT viktiga uppdrag - att  välkomna, inkludera och vägleda (pröva) nya blivande poliser in i yrket.