pf logo 2023 b

Sök bidrag/stipendium senast 1/9

Sök bidrag och/eller stipendium senast 1/9

Under 2022 delade Polisförbundet ut 915 000 kronor ut i stipendier och bidrag. 620 000 kronor kom från Polisskadestiftelsen och fördelades på 68 ansökningar. Hur mycket pengar som kommer att fördelas under 2023 beror på stiftelsens avkastning och hur många ansökningar som kommit in.

Polisförbundet erbjuder sina medlemmar möjligheten att:

  • ansöka om stipendium för vidareutbildning
  • ansöka om bidrag i samband med sjukdom eller andra omständigheter som drabbat familjen.
    Anhöriga till poliser som omkommit i tjänsten kan också få bidrag från Polisskadestiftelsen.

Läs mer om hur du ansöker - länk till Polisförbundets hemsida.

Blåljus påminner också om möjligheten för poliser att söka bidrag från Normanstiftelsen vars ändamål är att främja poliser och brandmän som skadas i tjänst. Stiftelsen kommer finnas under 20 år och delar under den tiden ut all avkastning och allt kapital i stiftelsen. Vid bildandet år 2021 var värdet av donerade aktier cirka 22 miljoner kronor.

Fotnot: Behöriga för ansökan av medel ur Hildur Johnsons stiftelse är poliser som genomgått polisutbildning med godkänt resultat. En ansökan per person (även om fler är involverade). En studieresa måste ha genomförts innan ansökan görs (därav krav om reseberättelse).