collage yrken som ger lön
30 januari 2023

Tio utbildningar som ger lön direkt

Tio utbildningar som du får betalt för att gå

I dag erbjuder allt fler företag och arbetsgivare att betala utbildningen för sina framtida anställda. I många fall garanteras anställning efter godkänd examen /utbildning. Det rapporterar TT.

Lön med du ”lär dig yrket” (under utbildningen) lockar säkerligen många. Inte minst de som "mitt i livet" har behov av att skifta till nytt yrke.

Tio utbildningar som du får betalt för att gå

 1. Specialistsköterska
  Sjuksköterskor som vill bli specialistsjuksköterska erbjuds akademisk specialisttjänstgöring, AST. Under utbildningen blir sjuksköterskorna anställda med kollektivavtal och full lön. Godkänd utbildning innebär tjänst som specialistsköterska.
 2. JM:s lärlingsprogram för kvinnliga hantverkare
  Kvinnor som vill bli "hantverkare" kan söka lärlingsutbildning (fyra år) hos JM, vilket innebär anställning och jobb som lärling med en lön - samtidigt som man lär sig jobbet.
 3. Lokförare – 41 veckor med betald utbildning
  SJ:s lokförarutbildningar under 2023: dvs i Solna med start 7 augusti och Göteborg 4 september - är 41 veckor lång. De som antas får lön samtidigt som man lär sig yrket. För att antas till utbildningen krävs dock att du (framöver) ska jobba för SJ i två år. En godkänd utbildning övergår till tillsvidareanställning.
 4. Dansk Hotel- og restaurantskolen erbjuder svenska studenter utbildning med lön (max 24 000 kronor).
 5. Kustbevakare – Kustbevakningen erbjuder utbildning med lön om 26 000kr. Vid godkänd examen och tillsvidareanställning är ingångslönen minst 29 840 kronor.
 6. Polis – personer med (civila) kvalifikationer som Polismyndigheten eftersöker kan erbjudas anställning och  möjligheten att studera till polis med lön (dvs 2,5 år plus sex månader som aspirant). Den så kallade ”Funktionsinriktade polisutbildningen”.
  Redan anställda inom Polismyndigheten (civila) som anses lämpliga för polisyrket kan söka den s k Verksamhetsinriktade polisutbildningen, men det krävs att man parallellt med studierna delvis fortsätter jobbar kvar på sin ursprungliga funktion.
 7. Spårvagnsförare i Göteborg erbjuds betald utbildning (inget cv eller personligt brev behövs).
 8. Tullinspektör – 1-årig utbildning/praktik=anställning
 9. Tunnelbaneförare – 13 veckors utbildning med full lön
 10. Deltidsbrandman Vissa lokala räddningstjänster erbjuder betald utbildning.

Nytt omställningsstöd (flexicurity)
För de som söker ”nytt” men inte hittar en betald utbildning som passar finns det nya omställningsstudiestöd (kravet är dock att du jobbat heltid i åtta år) vilket kan ge möjlighet till omskolning mitt i karriären. Omställningsstödet består dels av ett bidrag från CSN och dels lån man kan ansöka om. 
Vissa ”lönetak” gäller dock för såväl den som får lån via CSN liksom den som omfattas av omställningsstödet.