Gotland bild polisen

Ingen dialog när nya löner sätts

Ingen dialog när nya löner sätts

INSÄNDARE Efter den nyligen genomförda RALS:en (lönerevision), reflekterar Mattias Johansson, förbundsområde Gotland, över innebörden av lönesättande samtal. Ett begrepp som arbetsgivaren beskriver som ”en form av löneförhandling mellan chef och medarbetare om ny lön". Men hur fungerar det i praktiken?

INSÄNDAREN (se blåljus regler gällande insändare):

Bild
mattias johansson wallin 2024

Arbetsgivaren på regional nivå gjorde bedömningen att inga principer brutits och det var därmed inget som skulle ändras. Lagt kort ligger med andra ord.

Man blir ju lite fundersam på det lönesättande samtalets fundament.

I grunden skall den nya lönen sättas i DIALOG mellan lönesättande chef och berörd medarbetare.

I Polismyndighetens strategi för lönepolitik framgår att dialogen är en ”grundläggande förutsättning för en väl fungerande individuell lönesättning”.

Men alla som haft ett sådant samtal vet att den nya föreslagna lönen redan står på ett papper när du äntrar chefens rum. Sedan kan du välja att acceptera det nya löneförslaget, eller att lämna rummet i oenighet.  Någon ytterligare förklaring eller diskussion förekommer aldrig, eller åtminstone ytterst sällan.

Din möjlighet att påverka din lön genom att lyfta in åsikter i den påstådda dialogen är därmed i stort sett obefintlig, oaktat hur förberedd du är med argument eller nya infallsvinklar kopplat till din prestation i förhållande till chefens uppfattning i frågan.

Din möjlighet att påverka din lön genom att lyfta in åsikter i den påstådda dialogen är därmed i stort sett obefintlig...

Mattias Johansson, FO Gotland

Den vetgirige kan klicka sig fram på Intrapolis och leta efter Ordlista och begrepp inför löneförhandlingen. Där stipuleras att begreppet Lönesättande samtal innebär ”en form av löneförhandling där lönerevision sker genom att chef och medarbetare överenskommer om ny lön i ett enskilt samtal”.

Det är tyvärr inte så det fungerar i praktiken. Det lönesättande samtalet bygger mycket sällan på den dialog som påstås.

Du har två alternativ:

  1. Du skriver under den föreslagna lönen och när rummet lämnas är din nya lön stämplad och klar!
  2. Eller så lämnar du rummet i oenighet och sedan stämplas exakt samma löneförslag, fast på regional nivå, en månad senare.

Är det verkligen så det ska gå till?

I dagsläget har alla chefer och arbetsledare ett lönesättande samtal, men arbetsgivaren erbjuder även övriga medarbetare att välja samtalsformen för den som så önskar.

Det krävs inte någon djupare analys för att lista ut varför arbetsgivaren vill locka över fler och fler till det lönesättande samtalet. Lockbetet är ju att du då, enligt ovanstående citat, genom dialog skall kunna påverka din egen lön…

Mattias Johansson
Polisförbundet, Förbundsområde Gotland

Blåljuskommentar: Välkomnar insändarens reflektion - som också belyser (ifrågasätter) betydelsen av andra samtals-former dvs "Avstämningssamtalet" och "Utvecklingssamtalet". Båda "ska" vara viktiga underlag inför bedömning av individens bl a nya lön. Men ger dessa samtal någon riktig effekt? För individen? För verksamheten? Eller är dessa samtal bara är "onödig administration"? Erfarenheten är klar: Dessa samtal kostar mycket av såväl personligt engagemang, förväntan, tid och energi.

(Uträkning: 23 000 poliser, har två samtal per år a´´  en timme med sin chef =  92 000 arbetstimmar per år motsvarande drygt 30+ heltidstjänster - året runt. Förberedelsetid, administration semester m.m. är ej inräknat).