17 maj 2019

Alla drabbas när jourerna krisar

Tre av fyra utredartjänster står obemannade vid Citys jourer på Norra och Södra malmen. För att klara jouruppdraget krävs att andra verksamheter stöttar med personal. Och situationen ser likadan ut för länets alla jourer.

Tre av fyra fasta utredartjänster står tomma på jourerna vid Norrmalm och Södermalm. För att klara uppdraget är det helt avgörande att andra verksamheter – också hårt ansträngda – stöttar med personal.

På Norrmalm är 9 av 34 jourutredartjänster besatta med fast personal och på Södermalm är motsvarande siffra 6 av 22. Övriga schemaluckor täcks av polisassistenter på rotation, poliser från ingripandeverksamheten, spanare, utredare från lokalpolisområdet, grova brott, Barnahus m fl.
- När jourerna inte klarar att behålla sin personal påverkas alla andra verksamheter, sa Patrik Stridsman, vice ordförande Birger jarl, vid ett möte med Citys jourutredare, gruppchefer m fl i Hörsalen på Kungsholmen den 16 maj 2019.
City-jourernas situation i Stockholmsregionen är inte unik, liknande personalläge gäller jourerna i såväl den södra som norra länsdelen.

Jan Bengtsson, ordförande Birger jarl:
- Bristen på jourutredare i City har pågått i flera år och trots ständig rekrytering stannar inte personalen. Det behövs kraftfulla åtgärder för t ex en bättre arbetsmiljö men också insatser som tidskompenserar för 3-skiftet. Vi arbetar för att ta tillbaka tidsförlusten i dygnsschemat - men ingenting är "gratis" i förhandlingar med arbetsgivaren. Hur ser ni på en "fast" lista?
"Då slutar Alla!" kom från flera håll i salen.

Fria diskussioner gav förslag som kan göra jouren attrakriv att söka till; ökad flexibilitet kring arbetspassens starttider (arbetsgivarens tidigare rigida inställning  upplevdes av vissa ha lättat något – av andra inte), bättre tidskompensation för 3-skift, överlappande starttider, möjlighet att arbeta längre arbetspass… m.m.
 

Att Citypolisens chef Erik Widstrand efterfrågat personalens förslag för bättre jourverksamhet uppskattades av flera. Nu återstår att se vilka beslut om åtgärder som Erik, som vill se en modern jourverksamhet i City, återkommer med.

- Vi har ett förslag om att ni själva har möjlighet att täcka egna luckor genom övertid - efter att ni lagt er schema. Hur ser ni på det? frågade Patrik Stridsman.
Svar: Kan ni lösa det vore det positivt!


En polisassistent kommenterade: Men det är bara så sjukt att man måste jobba övertid för att få en juste lön att leva på.

Jan Bengtsson: Vad är en juste ingångslön?

Svar i salen: "30 000 till 32 000 kr (efter 2 ½ års studier, godkänd praktik och ytterligare 6 månaders provanställning). Sen vid 6 års tjänst – om man inte missköter sig förstås – ska lönen vara 38 000 till 40 000kr. Först därefter kan man börja tala om särskild kompetens/skicklighet som kan generera mer lön (kuv)."

Jan och Patrik informerade också om den pågående löneförhandlingen, polisens karriär- och utvecklingsvägar (kuv). Eftermiddagens fackliga information summerades av en polisassistent:
- Bra. Ni förklarar så att man förstår och det här är väldigt viktiga frågor för oss. Men sen så verkar inget hända…

Blåljus kan inget annat än hålla med – samt kort kommentera: "It takes two to tango".

Tina GustafssonTipsa oss om vad du vill att vi lyfter på Blåljus.nu mail to: tina.gustafsson@stockholm.polisforbundet.se