22 september 2020

Angelägna motioner om polisers arbetsvillkor:

Angelägna motioner om polisers anställningsvillkor:

Höjt ob & "Vad är restid vs arbetstid?"

I morgon onsdag inleds första dagen - av två - på Polisförbundets kongress 2020. Kjell Ahlin, arbetstidsansvarig Polisförbundet, region Stockholm, ombads att lyfta en motion som finns med på kongressen. Kjell valde två angelägna motioner som tar fokus på polisers anställningsvillkor (B-blocket): dels motionen om höjd ob-ersättning och dels motionen som tar upp frågan "vad är restid och vad är arbetstid".

- Bland många bra motioner i B-blocket, finns det två som är synnerligen intressanta. Självklart hoppas vi på bifall på dessa vid kongressen, menar Kjell.

  • Motion nr 20 berör höjt obekvämhetstillägg/storhelgsersättning och att Polisförbundet även ska verka för att ersättning betalas för tiden mellan 19.00 - 22.00 på vardagar.

Vad vill du att motionen ska uppnå?

- Ska förhoppningsvis göra det lättare att behålla fler medarbetare i skiftestjänstgöring.

  • Motion nr 21 är något många medarbetare har eftersträvat under lång tid och det berör ASA/Polis 13§, restid kontra arbetstid.

Vad vill du att motionen ska uppnå?

- Precis som våra medlemmar vill vi att tjänsteresor där arbetstagaren måste utföra arbetsuppgifter eller plikter inom ramen för anställningen(dvs där poliserna står till arbetsgivarens förfogande samt är skyldiga att arbeta) alltid ska betecknas som arbetstid.

Motioner samlade i det så kallade "B-blocket" hanterar Polisers allmänna anställningsvillkor, och är det block som samlat allra flest motioner.

Relaterade artiklar:

Klädbidrag till spanare

Utöka tiden att växla semester till Kåpan

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Granska rekryteringen till polishögskolan

Lättnader i arbetstid vid skiftestjänstgöring

Återkoppling av bifallen motion 

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år

Trender och tendenser inför Kongress 2020: Framtidsyrke polis