27 februari 2017

Årsmöte i förbundsområde Nord

Vid förbundsområde Nord årsmöte valdes bland annat valde ny styrelse.

Årsmöte i förbundsområde Nord

Torsdagen den 23 februari höll Förbundsområde Stockholm Nord sitt årsmöte. Årsmötet ägde rum i Tegen, Solna, och 32 röstberättigade medlemmar slöt upp.

Bild borttagen.

Till årsmötesordförande valdes Mona Max och till sekreterare valdes Christina Högström Salin och båda ledde årsmötet på ett föredömligt sätt.

Årsmötet godkände styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, förslag till arvoden och ersättningar samt förslag till budget.

Bild borttagen.

Vid de val som fanns på agendan så omvaldes Jeanette Sommar som ordförande på två år. Bo Rönneborg, Siv Stendahl och Matti Rönnkvist omvaldes som ledamöter på två år. Patrik Gustafsson som under 2016 har varit adjungerad i styrelsen under Johanna Spjuts föräldraledighet valdes in som ledamot på ett år. Övriga i styrelsen hade ett år kvar på sin mandatperiod. Årsmötet biföll även styrelsens förslag att minska antalet ledamöter i styrelsen från 11 till 9.

Som ledamöter till valberedningen valdes Jörgen Backström, Johanna Cajander, Johan Svanfeldt, Viktoria Lervik samt Daniel Ask. Som sammankallande valdes Jörgen.

Då det inte hade inkommit några motioner så var den punkten på dagordningen raskt avklarad. Bild borttagen.

Bild borttagen.

Polisområdeschefen Patrick Ungsäter och ordföranden i Förbundsregion Stockholm Stefan Eklund var inbjudna gäster och båda höll från sina respektive horisonter intressanta tal. Therese Shekarabi Skoglund som askulterar med Polisområdeschefen informerade även kring sitt uppdrag.

Efter årsmötet så bjöds de som hade önskat på räksmörgås.

Styrelsen Förbundsområde Stockholm Nord.