26 februari 2019

Årsmöte i förbundsområde SYD

Nu har flertalet Förbundsområden i region Stockholm haft sina årsmöten. Rapporter från årsmötena skrivs av respektive förbundsområde, och publiceras på begäran på blåljus. Förbundsregionsstyrelsen har valt att kommentera förbundsområde SYDs referat.

Årsmöte i förbundsområde SYD

Nu har flertalet Förbundsområden i region Stockholm haft sina årsmöten. Rapporter från årsmötena skrivs av respektive förbundsområde, och publiceras på begäran på blåljus. Förbundsregionsstyrelsen har valt att kommentera förbundsområde SYDs referat.
 

Den 21 februari samlades medlemmarna i Förbundsområde Stockholm SYD för årsmöte.

Mötet hölls i hörsalen i Västberga polishus och 40 medlemmar hade intagit platser i lokalen. Stefan Eklund, ordförande i Förbundsregion Stockholm utsågs att leda årsmötet.

Ordföranden Ulf Ask inledde mötet och hälsade alla välkomna. Stefan tog sedan över och mötet godkände den digra verksamhetsberättelsen på 40 sidor.

Ingela Johansson redovisade därefter resultat och balansräkningen och kunde glatt konstatera att föreningen gått plus även detta år.

När dessa formaliadetaljer var avslutade och styrelsen fått ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 blev det val av ledamöter.

Valberedningen hade gjort ett gediget arbete under Ufuk Sens ledning och föreslog två nya ledamöter till styrelsen, Mikael Lörke, Botkyrka samt Ulf Seldée, Huddinge. Dessa båda godkändes av årsmötet.

Styrelsen i Förbundsområde Stockholm SYD fick då efter valen följande utseende:

 

Ulf Ask, Ordförande

Ingela Johansson, Vice ordförande/Kassör

Robert Brindeby HSO

 

Thomas Mattisson /Vice HSO

Maria Jensen/ Vice HSO

Jerry Nicklasson / Sekreterare

 

Paul Beijnes, Ledamot

Mikael Lörke, Ledamot

Ulf Seldée, Ledamot

 

Två lämnade styrelsen, Anna Danielsson-Jonsson och Elisabeth Clemetti och avtackas senare då de inte kunde närvara på mötet.

 

Som avslutning fick årsmötet ta ställning till tre motioner som lämnats in.

Den första motionen från Ufuk Sen vill att det görs en utredning om skiftarbetares livslängd. Motionären önskar att förbundsområde Stockholm SYD i samarbete med Region Stockholm eller polisförbundet nationellt driver denna viktiga fråga i mål.

 

Styrelsen och årsmötet lämnade bifall till Ufuks motion.

 

Nästa motion som lämnats in av Paul Beijnes handlade om att förbundsområde Stockholm SYD skall arbeta för att ordföranden Lena Nitz i styrelsen för nationella polisförbundet skall avgå och ställa sin plats till förfogande med omedelbar verkan. Anledningen till kravet är att under Lenas ledning ligger polislönerna långt under medellönen för staten. Vidare att Nationella Polisförbundet inte tagit ansvar under många år för att lägga en ordentlig grund avseende lön och arbetsvillkor för polisen.

 

Och slutligen att Lena Nitz tillsammans med styrelsen valt att skriva på ett avtal som majoriteten i avtalsrådet sade NEJ till och därigenom gjort avkall på de demokratiska spelreglerna.

 

Styrelsens svar:

Styrelsen upplever motionens andemening som allvarlig och att innehållet står för en uppfattning överensstämmande med en hel del av våra medlemmars uppfattning. Faktum är dock att uppfattningen är en angelägenhet för hela Förbundsregion Stockholm. Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att frågan bereds av Förbundsregionstyrelsen inför stämman 2020.

 

Årsmötet lämnade bifall på motionen i sin helhet.

 

Den sista motionen också från Paul Beijnes behandlade att Förbundsområde Sthlm SYD ska arbeta lokalt, regionalt och nationellt för en stadgeändring av 5§ (Polisförbundets konstitution) Motionären yrkar att Polisförbundets avtalsråd i framtiden inte skall vara rådgivande utan BESLUTANDE.

 

Styrelsens svar:

Förslaget motionären lyfter är en adekvat stadgeändring i syfte att ytterligare lyfta fram det demokratiska inflytandet inom polisförbundet. Frågan är viktig och exemplet talande hur det kan gå med rådgivandet med en fråga som står på sin spets. Syd-styrelsen upplever att frågan skall bereda ytterligare i den stadgegrupp som startats upp på regionen.

 

Årsmötet lämnade bifall på motionen.

 

Mötet avslutades sedan med ett litet lotteri och 6 glada medlemmar lämnade mötet med varsitt presentkort.

 

Styrelsen i Förbundsområde TACKADE slutligen för förtroendet och mötet avslutades.

 

För styrelsen i Stockholm SYD

 

Ulf Ask // Ordf.
 

Kommentar från Förbundsregionsstyrelsen Stockholm

I september 2018 valde Polisförbundets högsta beslutande organ den nuvarande förbundsstyrelsen med Lena Nitz som ordförande. Förbundsregion Stockholm har tidigare reagerat på att dåvarande förbundsstyrelsen inte lyssnade på majoriteten i avtalsrådet som ville förkasta Polismyndighetens slutbud i RALS-en. I och med att kongressen valde nuvarande förbundsstyrelse enhälligt kan vi inte ställa oss bakom motionen.

 

Ett råd i ett nätverk är – ett råd. Ordförande i Polisförbundet är inte ensam ansvarig för vad Förbundsstyrelsen beslutar.  Mellan Kongresserna, som är Polisförbundets högsta beslutande organ, är det just Förbundsstyrelsens uppgift att besluta. Det är en annan sak att även vi varit kritiska mot vissa beslut, bland annat att anta slutbudet i RALS för ett år sedan. Vi menade att Förbundet skulle mer handfast tvinga fram ett tydligare och bättre avtal. Förbundet valde att sätta tillit till polismyndighetens uttalade goda vilja att höja polislönerna.

 

Med det sagt, är det inte en persons ansvar att polislönelöftena inte infriats hittills. Särskilt inte ordföranden i Polisförbundets ansvar. Det ansvaret ligger i högsta grad på Polismyndigheten och ytterst Rikspolischefen och regeringen med ansvariga ministrar. Senfärdigheten därvidlag innebär färre poliser än som vore möjligt varje dag tills löftena om ett rimligt polislönelyft uppfylls.

 

RALS-en är inte slut än. Det finns pengar i Polismyndigheten, som borde räcka till att vända utvecklingen. Vi är synnerligen väl medvetna om att poliserna i Sverige är värda avsevärt högre lön. Vi är helt övertygade om att Lena Nitz har samma inställning.

 

Förbundsregionsstyrelsen Stockholm