19 september 2020

Återkoppling av bifallen motion

 

Motion till kongress 2020/Birger Jarl, citypolisen:

Återkoppling av bifallen motion

Patrik Stridsman, vice ordförande Birger Jarl, citypolisen, har skrivit motion 22 som tar upp frågan om återkoppling av bifallna motioner.

Varför har du skrivit din motion?
- För att den enskilda motionären ska veta vilken ledamot i Polisförbundets styrelse (FS) som motionären kan vända sig till för att höra hur det går med motionen.

Vad vill du uppnå med din motion?
- Àtt det finns en ansvarig ledamot som jag som enskild motionär kan kontakta och få återkoppling av om vad som händer i motionen, liksom att kontakten medlem - förbundsstyrelse ökar.

Förbundsområde Birger Jarl står bakom totalt 7 motioner till Kongressen 2020.

Motionen stöds av Polisförbundet, region Stockholm.

Relaterade artiklar:

Angelägna motioner om polisers anställningsvillkor

Klädbidrag till spanare

Utöka tiden att växla semester till Kåpan

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Granska rekryteringen till polishögskolan

Lättnader i arbetstid vid skiftestjänstgöring

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år

Trender och tendenser inför Kongress 2020: Framtidsyrke polis