15 november 2020

Därför valde vi polisyrket IGEN!

Därför valde vi polisyrket - IGEN!

"Behovet av att göra skillnad på riktigt...","Gemenskapen…" Anledningarna till varför poliser väljer att komma tillbaka till polisyrket är väldigt  lika.
Sedan 2016 har 100-talet poliser "återvänt" till Stockholm - med nya insikter och erfarenheter. Blåljus har pratat med Björn, Arvid och Mats om varför de lämnade men valde polisyrket - IGEN!

 

Bild borttagen.Bara under 2020 har polisstyrkan i Stockholm ökat med 38 st. Och fler är på väg …

 

Spindeln i nätet
Mina Franklin, konsult vid HR-rekrytering och bemanning i region Stockholm, är "spindeln i nätet" för stockholmsregionens (åter)rekryteringar dvs i nära samarbete med polismästare Christian Agdur på regionkansliet i Stockholm.
 
I dag finns tydliga rutiner, checklistor ... på plats och Stockholm är, enligt Mina, "mest på gång" i landet när det gäller att rekrytera tillbaka poliser. Dock tar varje (åter)anställning 4-5 månader - främst  beroende på rigorösa säkerhetskontroller. 

I den senaste samlingsannonsen (13/10 med sista ansökningsdag 31/12-20) framgår Stockholmsregionens behov av polisiär kompetens är: "ig-polis på lokalpolisområde", "gränspolis", "trafikpolis", "hundförare", "spanare", "utredare", "analytiker" (olika ref nr).

Har de sökande möjlighet att själva önska funktion/placering?
- Vi försöker möta alla önskemål, men det är inte alltid det går, berättar Mina. Vi försöker på bästa sätt ta till vara på både kompetens och erfarenhet dvs vägt emot regionens behov

Christian Agdur beskriver att endast ett fåtal sökanden har dragit sig ur under anställningsprocessen på grund av sitt missnöje med lönen som Polismyndigheten kunnat erbjuda medan att andra sökanden förlorats eftersom de inte uppfyllt de krav som eftersökts gällande vare sig "profil-" eller "personliga egenskaper".

Återanställning av poliser går utanför den "ram" som stockholmsregionen tilldelats.

Bild borttagen.
Komplettering till ovanstående statistik avseende region StockholmI september anställde regionen ytterligare fem poliser. Dessutom befinner sig sex poliser i processen att anställas och ett tiotal kandidater är under bearbetning i olika faser.
  

Björn: 

"Saknade känslan av att bidra och göra någonting på riktigt" 

Arvid 

"De chefserfarenheter jag skaffade mig utanför polisen gav mig möjligheter att konkurrera inom polisen..." 

Mats:  

"Jag har fått inblick bakom kulisserna...