13 oktober 2020

Droppen som urholkar MBL

Droppen som urholkar MBL

- som droppen som urholkar stenen

Droppar: Det var år 1975 som MBL lagstiftningen kom. Arbetsgivaren fick arbetsledningsrätten till priset av att medarbetarna fick lagstadgad rätt till inflytande innan beslut fattas. Lagstiftningen heter med anledning av det MEDBESTÄMMANDE lagen.  

Det är den balansen lagstiftaren tyckte skulle råda på arbetsmarknaden; medbestämmande, inflytande mot arbetsledningsrätten.

Ni kanske har hört talas om: KUV, karriär och utvecklingsvägar? KUV är ett regeringsuppdrag. Det var något som polisförbundet och arbetsgivaren var tvungna att komma överens om för att de 360 miljonerna skulle falla ut.

Nu har de 360 miljonerna fallit ut men alla polisförbundets medlemmar blir nu utan inflytande om hur de ska fördelas. Polismyndigheten har nämligen bestämt att de enväldigt bestämmer över det. Man bortser helt enkelt från Polisförbundets medlemmar (och därmed deras rätt till inflytande).

Vi har sett liknande förut. Senast när man ”förhandlade” och tog i hand om hur förra årets KUV peng skulle falla ut. Dagen efter handslaget struntade Polismyndigheten i  överenskommelsen och delade ut pengarna helt efter eget tycke.

MBL § 11 (polisförbundets medlemmars inflytande innan beslut) fungerar inte heller på många ställen varken nationellt, regionalt eller lokalt. Det brister i princip överallt och ibland förkommer det inte överhuvudtaget. Det finns till och med arbetsplatser där inte ens MBL § 19 (arbetsgivarens skyldighet att informera om den löpande verksamheten) fungerar.

Polisförbundet möter alltmer sällan arbetsgivaren själv på andra sidan mötesbordet. Numera fylls den stolen oftast med en mellanhand; en representant från HR.

Polismyndigheten hävdar gärna att verksamheten är medarbetardriven. Istället ser vi att det är tvärtom; verksamheten är endast Arbetsgivardriven.

Ovan droppar har urholkat och urholkar stenen. Sakta men säkert. Stenen heter MBL och representerar bland annat förtroende, tillit och respekten för sina medarbetare. MBL som skulle säkerställa någon form av balans på arbetsmarknaden. Ge och ta och att Polismyndigheten (med sin arbetsledningsrätt) tillsammans med polisförbundets medlemmar (med sin rätt till inflytande) tar ut vägen för att nå samma mål.

Men stenen/ medarbetarnas rätt till inflytande, har, droppe för droppe, under lång tid urholkats. Arbetsgivaren följer inte lagstiftningen på området. Detta är synnerligen anmärkningsvärt för en rättsvårdande myndighet. Och den andan, medbestämmande lagens anda, som skulle råda mellan parterna är allt för ofta som bortblåst nu; ett minne blott.

Och detta med att ni, polisförbundets medlemmar nu blir utan inflytande i hur de 360 miljoner kronor ska fördelas… var det sista droppen?

Styrelsen Polisförbundet Stockholm Syd