24 februari 2020

Förbundsområde Syd har haft årsmöte: Ny ordförande

I torsdags hade Förbundsområde Syd i region Stockholm årsmöte. Förutom ett antal motioner valdes en delvis ny styrelse och en ny ordförande, Ingela Johansson. 
I torsdags hade Förbundsområde Syd i region Stockholm årsmöte. Förutom ett antal motioner valdes en delvis ny styrelse och en ny ordförande, Ingela Johansson. Ordförande vid årsmötet var den tidigare ordförande för fackavdelningen vid Stockholms Län, Lars Devinger.
 

Årsmötet i Stockholm SYD genomfördes den 20 mars i Västbergas hörsal. 51 medlemmar kom till mötet.

 

Ordföranden Ulf Ask inledde mötet med en parentation för den under året avlidna medlemmen Fredrik Sagström. Fredrik jobbade som FU-ledare vid Globen och avled hastigt på väg hem från jobbet. Fredriks minne hedrades med ett tänt ljus och en tyst stund.

 

Ulf Ask redovisade sedan kort styrelsens arbete under verksamhetsåret och öppnade därefter årsmötet. Som mötesordförande valdes den tidigare fackordföranden för region Stockholm, Lars Devinger.

Bild borttagen.

Lars ledde mötet med van hand och när det var dags för ordförandeval föreslogs Ingela Johansson av valberedningen till ny ordförande för Förbundsområde Stockholm SYD.

Den tidigare ordföranden Ulf Ask som varit ordförande under många år tyckte nu själv att det var dags för en ny energisk kraft att börja axla ordföranderollen.

 

Ingela Johansson har en stor erfarenhet av fackligt arbete och har varit vice ordförande i Stockholm SYD under flera år. Ingela har en gedigen bakgrund som polis och tidigare barnutredare vid Handens lokalpolisområde. Ingela valdes enhälligt av årsmötet till ordförande under de närmaste 2 åren.

 

Som ledamöter i Stockholm SYD valde årsmötet Ulf Ask och Thomas Mattisson på två år. Som ledamöter på ett år valdes Ulf Seldeé, Mikael Lörke och Lisa Johansson.

 

Efter valen genomförts vidtog motionsbehandling. 10 motioner hade lämnats in till mötet. Dock bara från styrelsemedlemmar. Motionerna behandlade:

  1. Lena Nitz avgång
  2. Stadgeändring gällande uteslutning av medlem i Polisförbundet
  3. Instifta pris för bästa motion
  4. Statistiska mått på inflytande nivå
  5. Stadgetillägg om att inte kunna sitta i Förbundsstyrelsen och samtidigt vara ordförande i region Stockholm
  6. Ersättning från arbetsgivaren vid läkarbesök kopplat till arbetsskada.
  7. Återinförande av rehabiliteringsgrupper i region Stockholm
  8. Snabbare och mer pedagogiska lönerörelser
  9. Klargörande av MBL-institutet
  10.   Modernare ledarskap inom svensk Polismyndigheten

 

I stort sett alla motioner blev bifall frånsett motionen gällande pris för bästa motion som blev besvarad. Motionen gällande Lena Nitz avgång blev bifallen av mötet dock var bifallet på mötet inte enhetligt.

 

Mötet avslutades sedan och den nya ordföranden Ingela Johansson tog över klubban och tackade alla närvarande för visat intresse och tackade för förtroendet att leda Förbundsområde Stockholm SYD de närmsta 2 åren.

 

Bild borttagen.
God uppslutning på årsmötet i Syd
 

Styrelsen i Förbundsområde Stockholm SYD får följande utseende efter årsmötet.

 

Ingela Johansson, Ordförande

Ulf Ask, Vice Ordförande

Robert Brindeby, HSO

 

Thomas Mattisson, Vice HSO

Maria Jensen, Vice HSO

Paul Beijnes, Ledamot

 

Ulf Seldeé, ledamot

Mikael Lörke, Ledamot

Lisa Johansson, Ledamot

 

Skribent

 

Ulf Ask