25 september 2020

Framtidskraft: Tillsammans för bättre villkor, arbetsmiljö och lön

Polisförbundets kongress 2020:

Framtidskraft: Tillsammans för bättre villkor, arbetsmiljö och lön

Av totalt 85 motioner bifölls 44, helt eller delvis, av kongressen 2020. Många motioner med stor bäring för polisers arbetsvillkor under många år framöver. Här lyfter vi några.

Statsminister Stefan Löfven, överraskade med sin digitala närvaro avslutningsdagen,  gav ett starkt tal med betoning på polisens viktiga uppdrag (och förutsättningar) liksom polisens roll av "trygghet"  - i samhället och för många medborgare (särskilt under tider av extra påfrestningar som just nu). Polisen kan fortsatt räkna med stöd för tillväxt av polisanställda som ska ge poliser stöd i sitt arbete. Statsministerns digitala närvaro gav extra tyngd till årets kongress - och vad blåljus ödmjukt erkänner är detta första gången som en förbundskongress besöks av landets högsta chef

Topp 3 - bifallna motioner

1: Begripliga avtal och direktiv som inte innehåller "bestraffningar" om man regionalt inte kommer överens handlade motion (A) 33 om (Stockholmsmotion). Motionen ansågs "besvarad" av förbundsstyrelsen men bifölls av kongress/tematorg.

2: Den mångåriga frågan gällande "restid" kontra "arbetstid" dvs ASA/polis 13§ satte motion (B) 21 fokus på med stöd av arbetstidsansvariga från åtta regioner: Stockholm, Öst, Väst, Rikspolisen, Syd, Mitt, Noa och Nord.

Initialt var endast att-sats 2 "bifallen" medan övriga var "besvarade" av förbundsstyrelsen. Kongressen beslutade efter debatt att ge "bifall" till motionens alla (3) att-satser.

3: Motion (F) 19 lyfte frågan om polisassistenter som fått en fast tjänst som förundersökningsledare eller gruppchef ska få anställning som polisinspektör.
Motionen ansågs först "besvarad" av förbundsstyrelsen utifrån att "arbete pågår" men bifölls av såväl tematorg som kongress.
Under diskursen framkom med stor tydlighet att frågan hanteras olika inom polismyndigheten, dvs regioner. I region väst är det självklart i motsats till region Stockholm. Under debatten delades insikter om problematiken varefter motionen bifölls.

KONGRESSENS KRAFT – den demokratiska processen

Inför att ett beslut ska tas av kongressen, har alla motioner behandlats och diskuterats: först av förbundsstyrelsen, som gett sin syn och förslag till svar till varje motion. Därefter av olika tema-torg som gett sitt svarsförslag: "bifall, besvarad, avslag".
Därefter ställs varje motion inför ett kongressbeslut.

Summering: Kongressen beslutade efter debatt och perspektivutbyten att "bifalla" totalt 20 motioner vilka initialt ansetts som "besvarad" eller "avslagen" av förbundsstyrelsen.

Därmed konstateras att den demokratiska processen också omhändertas i en digital mötesform- dvs ger utrymme för diskussion, argumentation och perspektivutbyten - vilket i årets kongress ledde till ett kraftigt bifalls-genomslag för 20-talet motioner.

Förutom motioner bifölls även det Arbetsmiljöpolitiska programmet liksom det Kriminal- och yrkespolitiska programmet, båda med vissa ändringar. (Under dag ett fick också det lönepolitiska programmet bifall - efter lång diskurs).

Inför den första digitala poliskongressen fanns viss oro - både bland deltagare liksom de som skulle leda kongressen (teknikvana som ovana). Och visst inträffade "tekniksstrul" bägge dagarna, dock inte i så stor del beroende på närvarande ombuds handhavanden som leverantören av s k "bandbredd" (nätet). 

Summa sumarum: Många upplevde den digitala kongressen som positiv och tydlig, "lättare att komma till tals" - dock saknades de fysiska "mellanspelens" många positiva delar...

Men som Polisförbundets ordförande Lena Nitz avslutade:
- Nästa kongress träffas vi förhoppningsvis fysiskt - som vanligt!

Se alla bifallna motioner poliskongress 2020

Hör talen under kongressen via Polisförbundets hemsida: Lena Nitz inledningstal, Mikael Damberg, framtidspanelen m.fl

Tina Gustafsson
 


RELATERADE ARTIKLAR
PF:s första digitala kongress har startat ”Tillsammans som vanligt och ändå inte"
Höjt ob & "Vad är restid vs arbetstid?"

Kläder till spanare - borde vara självklart men är det inte

Ny funktion behöver  värderas baserat på mandat och ansvar

Granska rekryteringen till polishögskolan

Utöka tiden för att växla semester till Kåpan

Lättnader i arbetstid för skifttjänst vid högre ålder alt tjänsteår

Återkoppling av bifallen motion

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år