12 juni 2015

Högtryck i arbetsmiljöfrågor

Många och viktiga frågor på arbetsmiljömöte i början av veckan. Det är tydligt att omorganisationen får stora och kanske inte förutsedda eller riskbedömda konsekvenser för fler än de närmast berörda.

Högtryck i arbetsmiljöfrågor

Under två dagar, 8-9 juni, träffades polisregionernas huvudskyddsombud (HSO) i Skövde. Syftet med denna HSO-träff var att strukturera upp arbetet och fördela arbetsuppgifter. Att det finns mycket att ta tag i råder inga tvivel om. Bland annat diskuterades att problemen med Lisa måste lösas.

Omorganisationen innebär också många förändringar som behöver riskbedömas och två av de större förändringarna är högaktuella just nu för fack och skyddsorganisation att bevaka. Den ena stora förändringen gäller omvandlingen från länskommunikationscentraler (LKC) till regionledningscentraler (RLC). Den andra stora förändringen rör ledningsstrukturen för ingripandeverksamheten.

– Riskbedömningar är genomförda och arbetsgivaren och skyddsorganisationen har gemensamt identifierat allvarliga arbetsmiljörisker kopplat till båda dessa förändringar. Vi är oroade över att åtgärderna kopplade till arbetsmiljöriskerna inte är tillräckliga och därför bevakar vi arbetet med båda verksamheterna, säger Emma Cronberg, nationellt huvudskyddsombud.

Vad gäller regionledningscentralerna har Polisförbundet tidigare lämnat ett yttrande.

– Där har vi drivit på för att hitta en lösning och nu har vi fått igenom att arbetsgivaren tillsatt en arbetsmiljökoordinator. Vi hoppas att det ska leda till att arbetsgivaren ser vilka verksamhetskonsekvenser de strategiska förändringarna medför.

För båda de stora förändringarna gäller att de får effekter för många andra än de närmast berörda.

– Båda dessa verksamhetsförändringar berör många andra funktioner som är beroende av dessa verksamheter: PKC, stationsbefäl, förundersökningsledare, växel, SOS alarm, utredning med mera, säger Emma Cronberg på Polisförbundets hemsida.

Nyhet från polisförbundet