9 oktober 2018

Huvudskyddsombud åter på Gränspolisenheten

Som Blåljus tidigare berättat blev ett huvudskyddsombud interimistiskt entledigat på Gränspolisen, av föreningen Kamraterna. Beslutet skulle sedan prövas på ordinarie styrelsemöte, vilket skedde i torsdags. Majoriteten av styrelsen beslöt då att återinsätta huvudskyddsombudet i fråga.
Som Blåljus tidigare berättat blev ett huvudskyddsombud interimistiskt entledigat på Gränspolisen, av föreningen Kamraterna. Beslutet skulle sedan prövas på ordinarie styrelsemöte, vilket skedde i torsdags. Majoriteten av styrelsen beslöt då att återinsätta huvudskyddsombudet i fråga.
 
Tre i styrelsen var oeniga med majoriteten och reserverade sig mot beslutet, nämligen ordförande Peter Grannars, och ledamöterna Ann-Sofie Ahlgren och Mats Johansson.
 
Tommy Hansson