21 september 2020

Klädesbidrag till spanare

Kläder till spanare

- borde vara självklart men är det inte

Stockholm har  lämnat två motioner avseende ersättning för kläder för poliser med spaningsuppdrag. 

- motion 27 - specifikt fokus till poliser med funktion som "spanare". 
- motion 39 - med ett bredare perspektiv "utredare" som får spaningsuppdrag inom utredningen av brott. 

Motion 39 vann bifall vid stockholmsstämman tidigare i våras. Bägge motionerna hanteras vid Polisförbundets kongress, med start onsdag 23/9.

Varför behövs motionen (regionstyrelsen)?

Frågan om klädersättning till "spanare" har varit aktuell sedan 90-talet. Spanare får direktiv att medföra "ombyten" varje dag som en del av uppdraget. Dessa kläder är "privata" men köpta för att användas till spaningsuppdraget och det kan handla om att köpa kläder både "en-två-tre" större än normalt (för att få plats med utrustning) – för alla årstider och väderförhållanden.

Vad ska motionen förhoppningsvis uppnå?

Det är stor skillnad att ha civila kläder för ren kontorstjänst mot att arbeta i de miljöer vi möts av i yttre tjänst. Om inte Polismyndigheten tar något ekonomisk ansvar finner vi det märkligt med vilken rätt man ställer krav på klädsel.
Det tog 30 år att få "fri polisuniform". Snart har denna fråga varit aktuell lika länge, så det borde vara dags att arbetsgivaren tar sitt ansvar i frågan. Det är dessutom ett enkelt sätt att bli mer "attraktiv arbetsgivare". 


Fotnot:

Motion 27 är skriven av Patrik Stridsman, fo Birger Jarl, citypolisen. 
Motion 39 är skriven av 
Patrik Gustafsson, fo Nord. 

Relaterade artiklar:

Angelägna motioner om polisers anställningsvillkor

Utöka tiden att växla semester till Kåpan

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Granska rekryteringen till polishögskolan

Lättnader i arbetstid vid skiftestjänstgöring

Återkoppling av bifallen motion

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år

Trender och tendenser inför Kongress 2020: Framtidsyrke polis