19 september 2020

Lättnader i arbetstid vid skifttjänstgöring

Motion till kongress 2020/fo Nord:

Lättnader i arbetstid för skifttjänst

vid högre ålder alt tjänsteår

Patrik Gustafsson, förundersökningsledare i Norrtälje, huvudskyddsombud och ledamot i förbundsområde Nord, har skrivit motion 34: "att förbundstyrelsen verkar för en arbetstidsförkortning som ökar med antalet tjänsteår alternativt levnadsår för skiftestjänstgörande poliser".

Varför har du skrivit din motion?
- På utryckningen i Norrtälje har vi en tämligen hög medelålder bland en del av våra utryckningspoliser. I samband med en kvällsfika lyfte inspektör Liebschner en klok fråga.
Skulle man kunna tänka sig att få lite kortare arbetsveckor efter att ha jobbat skift i snart 30 år?
 
- Den diskussionen ledde sedermera till författandet av en motion som bifölls vid polisförbundets förra kongress.
Motionen skrevs väldigt öppen för att inte låsa sig vid någon specifik lösning.
 
- Däremot verkar ju inte arbetsgivaren ha yrkat något bifall, varför motionen ännu en gång skickas in till kongressen i förhoppningen om att arbetsmiljön ska bli lite bättre och drägligare för ordningspoliser i skiftestjänst och att vi ska orka behålla erfarenhet vid ingripandeverksamheten.
Vad är problemet?

Motionen stöds av Polisförbundet, region Stockholm.

Relaterade artiklar:

Angelägna motioner om polisers anställningsvillkor

Klädbidrag till spanare

Utöka tiden att växla semester till Kåpan

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Granska rekryteringen till polishögskolan

Återkoppling av bifallen motion

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år

Trender och tendenser inför Kongress 2020: Framtidsyrke polis