20 september 2020

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Motion till Kongress 2020/fo Kamraterna/Gränsen

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Jan Redner, fo Kamraterna/gränspolisen, har skrivit motion 16 gällande den nya funktionen: operativ samordnare.

Varför skrev du motionen?
- Funktionen skapades i polisens nya organisation men finns inte med i den organisatoriska stukturen. En operativ samordnare agerar som en förlängning av ledningen, ungefär som ett stationsbefäl (sb) under "mörk tid" dvs med mandat att besluta om alla resurser i lokalpolisområdet (lpo).

- Funktionen är bred och innehåller t ex: planering, personalförsörjning, operativitet, bemanning av olika insatser till att ha en helhetsbild över lpo:t och göra prioriteringar därefter. De många otydligheterna kring funktionen bidrog till att jag idag istället jobbar som planerare.

Vad vill du uppnå med din motion?
- Att operativa samordnare särskiljs från andra samordnarroller, att uppdraget värderas och lönesätts baserat på mandat och ansvar samt att det ska finnas en kompetensprofil liksom en utbildningsplan för uppdraget.

Motionen stöds av Polisförbundet, region Stockholm

Relaterade artiklar

Angelägna motioner om polisers anställningsvillkor

Klädbidrag till spanare

Utöka tiden att växla semester till Kåpan

Granska rekryteringen till polishögskolan

Lättnader i arbetstid vid skiftestjänstgöring

Återkoppling av bifallen motion

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år

Trender och tendenser inför Kongress 2020: Framtidsyrke polis