16 november 2020

Oerhört allvarligt angrepp gav snabb motreaktioin

Oderhört allvarligt angrepp gav snabb motreaktion

 
Regionpolischef Ulf Johansson och Polisförbundets ordförande Lena Nitz blev i morse intervjuade i Tv4 Nyhetsmorgon med anledning av en granatattack som sannolikt riktade sig mot en polisanställd som bor i trappuppgången. Ulf Johansson beskrev det intensiva polisarbetes om snabbt lett till att två personer kunnat anhållas, bland annat har det hållits över 150 förhör under helgen. Det är ett resultat av ett offensivt fantastiskt bra polisarbete, framhöll han.
 
Lena Nitz betonade den allvarliga utvecklingen att poliser utsätts på ett allt mer hänsynlöst sätt när de grova brottslingarna känner sig pressade. Särskilt allvarligt är det när polisers familjer och privata sfär angrips. Men poliserna kommer aldrig att backa, de behöver backas upp av samhället. Nu behöver vi bli fler poliser, fler behöver anställas, fler behöver utbildas, poliser som lämnat yrket måste lockas tillbaka. Då behöver polisyrket uppvärderas så att det blir värt att jobba i de här utsatta miljöerna.
 
Dessutom borde poliser bli svårare att kartlägga genom bättre möjligheter till anonymitet. Personnummer och fullständigt namn borde inte behöva stå på polislegitimationerna, och inte heller framgå på alla handlingar. Tjänstenummer borde räcka. Det borde kunna genomföras snabbt!
 
Ulf Johansson framhöll att det aldrig kommer att bli helt ofarligt att vara polis, men myndigheten jobbar nu hårt för att poliserna ska vara trygga i sitt arbetet. Dessutom pågår ansträngningarna för att det ska bli fler poliser (från 20 000 till 26 000 år 2024) och för att skydda dem efter bästa förmåga genom stöd i yrket.
Lena Nitz beskrev sin oro, för att när poliser utsätts i den privata sfären, finns risken att en del poliser väljer att lämna yrket av det skälet.
 
 
Det är inte första gången som poliser i region mitt utsätts på liknande sätt. Bostäder ha beskjutits, bilar har brunnit.  Och det har förekommit även på andra orter i Sverige. Även handgranater har använts tidigare vid polisattacker.
 
Tommy Hansson