23 september 2020

PF:s första digitala kongress har startat

PF:s första digitala kongress har startat

”Tillsammans som vanligt och ändå inte”

Från en studio i den anrika Filmstaden i Solna förklarade Polisförbundets ordförande Lena Nitz poliskongress 2020 som öppnad. De dryga 100-talet deltagarna satt ensamma i sina hem - eller i mindre grupper på jobbet - framför en skärm och lyssnade, redo att debattera och rösta.
- Kraven på polisen har ökat och kommer att fortsätta öka, sa Lena Nitz. "Det är viktigt att man förstår hur komplext polisyrket är och vilka utmaningar vi står inför". "De politiska svaren finns där, men vi vill också se handling".

Inrikesminister Mikael Damberg var också i studion, på sin första poliskongress. Han gav svar om att satsningen på polisens tillväxt fortsätter, trots pandemin, av vikten av att få andra att förstå av behovet av att samarbeta med polisen; Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan… Hur fler ska lockas till polisprogrammen menade Damberg är ett stort ansvar för rikspolischefen och polisens ledningsgrupp. Han lyfte även fram betydelsen av polisers möjlighet att utvecklas i sitt jobb/sin funktion – den s k kuv:en, polisers karriär- och utvecklingsvägar. 

Beslut kongressens första dag

18 av 24 punkter på dagordningen avhandlades under onsdagen. Kongressen biföll t ex: "Polisförbundets mål och inriktning 2021-2022", nya stadgar liksom det lönepolitiska programmet (som renderade ett flertal längre debattinlägg).

Också ett 10-tal motioner hanns med – även om den ursprungliga tidsplanen nog beräknat att ett större antal hade betats av den första dagen.

Tillfälliga tekniska "debacle"
Att drygt 140 personer var uppkopplade samtidigt satte press på systemen (2 st) – och innebar också ett visst mått av "teknik-stress" för deltagarna. Det fanns också vissa "form"-frågor som väckte debatt och förundring ex hanteringen av tidigare bifallna frågor, liksom de tidsbegränsade möjligheterna för yrkanden inför beslut av en motion.  
Trots allt – mycket tack vare ett lugnt och (tekniskt) skickligt presidium - flöt kongressens första digitala dag på med betyg "ganska bra".

Fortsättning följer.

Tina Gustafsson