18 september 2020

Polisaspiranterna har haft samma lön i 17 år

Motion till kongress 2020/Birger Jarl, citypolisen:

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år

Jan Bengtsson, ordförande i Birger Jarl, citypolisen, och tidigare gruppchef på ig i city, står bakom motion 50 som tar upp frågan om aspirantlönen – dvs den lön som en polis får under sin provanställning (6 månader).

Varför har du motionerat?
- För att aspirantlönen idag ligger kvar på samma nivå som år 2003 och att rikspolischefen vill attrahera nya människor till yrket. En viljeyttring från honom själv skulle ju kunna vara att lyfta aspirantlönenivån efter 17 år.

Vad vill du uppnå med din motion?
- Att ingångslönen regleras i takt med lönerörelserna om vi inte ska hamna i samma situation som efter det förra politiska beslutet (2004) om att öka antalet poliser.

- Efter den läxan hoppas jag alla begriper att detta inte bara angår nya poliser utan hela kollektivet på lite sikt.

- Den är dessutom ännu viktigare denna gång eftersom antalet poliser förväntas öka med ca 7 000 till 2024. För att uppnå denna nettoökning måste det säkert utbildas långt över 10 000 vilka alla ska ha en ingångslön. Halkar den efter blir det Ebberöds bank i kommande rals:ar. 

- Dessutom, så länge ingångslönen är så låg är differentiering av lönen onödig, oförståelig och cynisk. De har ju inte jobbat en enda dag.

Birger Jarl har inlämnat ytterligare 6 motioner till kongressen.

Motion 50 stödjs av Polisförbundet, region Stockholm.

Relaterade artiklar

Angelägna motioner om polisers anställningsvillkor

Klädbidrag till spanare

Utöka tiden att växla semester till Kåpan

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Granska rekryteringen till polishögskolan

Lättnader i arbetstid vid skiftestjänstgöring

Återkoppling av bifallen motion

Trender och tendenser inför Kongress 2020: Framtidsyrke polis