3 maj 2019

Politikerna vill ha fler poliser, men hur?

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle om hur politikernas vision om fler poliser ska kunna bli verklighet. Hon noterar att en viss satsning gjorts för att förbättra polisernas löneläge, nu krävs det att satsningen fullföljs.
Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle om hur politikernas vision om fler poliser ska kunna bli verklighet. Hon noterar att en viss satsning gjorts för att förbättra polisernas löneläge, nu krävs det att satsningen fullföljs.
 
Lena beskriver den kända problembilden med att många poliser lämnar yrket för andra, mer välbetalda jobb. Till det kommer svårigheten att rekrytera tillräckligt många poliser för att nå målet om att en majoritet av de 10 000 ytterligare polisanställda ska vara poliser. Samtidigt växer Sveriges befolkning kraftigt och grov brottslighet dränerar polisen på resurser. Lena välkomnar därför att politikerna tillfört pengar som i två omgångar möjliggjort högre löneökningar för poliser än för arbetsmarknaden i stort.
 
Hon ser dock risken att politikerna tror att det räcker nu för att polisyrket ska vara attraktivt, och risken är att de tappar fokus på vilka lönesatsningar som krävs för att åstadkomma detta.

Hon berömmer Inrikesminister Mikael Damberg (S) för hans vilja att nå det politiska målet om 10 000 fler polisanställda – varav majoriteten poliser – och att öka polisyrkets attraktivitet. Men han måste bli tydligare. Det räcker inte att säga att det handlar om ”trygghetsfrågor” och ”rena arbetsvillkor”. Det krävs en långsiktig plan framåt!

 

Moderaternas och Kristdemokraternas budget – som riksdagen röstade igenom och som innehöll särskilt riktade lönemedel – möjliggjorde att vi kunde komma överens om 5,7 procent i årets lönerevision. Det var ytterligare ett nödvändigt steg i uppvärderingen av polisyrket, ett steg som behöver följas av många fler. Men Lena konstaterar att Kristdemokraterna i en debattartikel i Dagens Samhälle ger sken av att ytterligare löneökningar redan är säkrade. Efter den sista september 2020, då nuvarande avtal löper ut, finns inga garantier för en fortsatt uppvärdering av polisyrket.

 

Lena skriver:

 

Framtiden när det gäller fortsatta satsningar på polislönerna är minst sagt osäker, men vi i Polisförbundet står vi fast vid det vi tidigare sagt: Polislönerna behöver höjas till nivåer där flykten från yrket bromsas, utbildningsplatserna fylls och lönerna hamnar på en nivå där betydligt fler poliser som slutat väljer att komma tillbaka.

 

"För att få den polis som politikerna uttalat att de vill ha måste resan för att uppvärdera polisyrket fortsätta. Det handlar i hög grad om att genom löner och villkor nå en korrekt dimensionerad poliskår men också om att ha poliser som är utrustade med såväl rätt kompetenser som rätt brottsförebyggande och brottsbekämpande verktyg. För att nå dit krävs en uppdragsgivare som vill fortsätta att investera långsiktigt i sin poliskår. Det kommer att ge avkastning i form av en ökad trygghet och säkerhet i hela Sverige", avslutar Lena sin debattartikel.

 

Blåljus håller så klart med om att med nuvarande takt i löneökningarna för poliserna, krävs en långsiktig polispolitik för att göra yrket attraktivt, som fungerar oavsett regeringsunderlag. När ungefär alla partier i riksdagen är eniga om behovet av fler poliser borde det inte vara omöjligt att enas om en långsiktig satsning.

 

Tommy Hansson