8 maj 2019

Sjuksköterskor i låst löneläge

De flesta poliser känner stor sympati för sjuksköterskors lönekrav. Undra på det, de har ofta specialistkompetens, de jobbar dygnet runt helg som vardag, de har ett jobb som inte kan rygga för blod eller andra obehagligheter. Precis som för oss poliser. Och de är sorgligt underbetalda, se där ytterligare en likhet.
De flesta poliser känner stor sympati för sjuksköterskors lönekrav. Undra på det, de har ofta specialistkompetens, de jobbar dygnet runt helg som vardag, de har ett jobb som inte kan rygga för blod eller andra obehagligheter. De är sorgligt underbemannade, efter principen att det precis ska gå ihop under normala förhållanden. Så kommer vinterkräksjukan, ett terrordåd eller svårt skadade personer efter olyckor eller andra våldsdåd. Då spelar det minre roll hur hårt man sliter eller hur fort man springer. Det blir svårt att räcka till. Precis som för oss poliser. Och de är sorgligt underbetalda, se där ytterligare en likhet.
 
Till det kommer att vi poliser ofta får lämna över sjuka klienter till sjukvården och då får uppleva sjuksystrarnas professionalitet in real life. För att inte tala om när vi själva blir sjuka eller skadade.
 
TT berättar att det nu kärvar i löneförhandlingarna mellan sjuksköterskorna och arbetsgivaren SKL. Framför allt är det kravet på 10 000 extra för särskilt yrkesskickliga sköterskor som arbetsgivaren har svårt att acceptera. Läget är låst, och medlarna har inte ens kommit fram till den frågan.
 
Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg tycker sig se en god ansats från arbetsgivarparten, men det saknas garantier i arbetsgivarnas bud, för knäckfrågan om särskilt yrkesskickliga. Och en strejk hägrar om inte SKL lättar på plånboken, enligt SvD.
SKL invänder att sjuksköterskornas krav är långt över märket, som ju är på ca 2,3% per år, medan de som skulle lyftas enligt Vårdförbundet skulle kunna få runt 25%...

 
Sjuksköterskornas stridsvilja har lönats sig, mellan 2014 och 2017, enligt den senast tillgängliga statistiken från SCB, har sjuksköterskornas grundlön ökat med 16,7 procent, vilket är dubbelt så mycket som arbetsmarknaden i stort, plus 7,3 procent för samma tid. Söderberg konstaterar dock att merparten av denna ökning har gått till de sämst betalda, nya sjuksköterskorna medan äldre och erfarnare sköterskor fått stå tillbaka. I artikeln listas yrken och hur mycket de tjänar i snitt och vilken löneökning de fått under de tre åren.
 
– Det blir ingen lönekarriär. Vi har en lönespridning som en jämngrå massa.  Den stora personalbristen i vården är en effekt av de dåliga lönevillkoren, säger Söderberg till TT.
Tabellen; yrke; lön 2014; lön 2017; procent löneökning

Grundutbildad sjuksköterska; 29 400; 34 300; +16,7

Sjuksköterska, intensivvård; 32 800; 36 800; +12,2

Specialistläkare; 69 800; 74 000; +6,0

Grundskolelärare; 29 200; 32 900; +11,7

Poliser; 29 700; 32 100; +8,1

Undersköterska; 23 100; 25 000; +8,2

Snickare; 30 100; 31 900; +6,0

Samtliga; 31 400; 33 700; +7,3

Källa: SCB

 

Blåljus noterar att polisernas löneökningstakt har ökat något sedan 2017, men att vi ändå känner igen mycket av den problematik som Vårdförbundet kämpar mot. För vår del är förhoppningen att Karriär-och Utvecklingsvägarna ska bidra till att erfarna poliser ska få den lön de är värda, men det bygger till en del på arbetsgivarens goda vilja att bli en attraktiv arbetsgivare. Precis som för sjuksköterskorna är det vad som krävs för att få poliserna att stanna i yrket och för att kunna rekrytera nya hjältar.

 

Med det sagt, önskar Blåljus våra systrar och bröder i sjukvården lycka till!


Tommy Hansson