15 september 2020

Trender och tendenser inför kongress 2020 "Framtidsyrke: Polis"

Trender och tendenser inför kongress: "Framtidsyrke:  Polis"

 

Vilka frågor engagerar mest och vad trendar inför Polisförbundets kongress 2020 med temat "Framtidsyrke: Polis" (23-24/9)?
Av totalt 84 motioner kommer 28 från Stockholm.

FLEST antal enskilda motioner gäller frågan om klädersättning till spanare (7 st)

Motionen med MEST TYNGD - gäller "att restid ska ske på arbetstid…"

Åtta av nio förbundsregioner står bakom motionen innehållande 3 att-satser.

Ämnet som trendar & engagerar flest 
- dvs det "block" som samlat - överlägset - flest motioner liksom stöd från Polisförbundets styrelse handlar om -

 1. Polisers allmänna anställningsvillkor (B-blocket)
  Drygt fyra av tio inkomna motioner till kongressen berör detta ämne (36 st).
  Frågans vikt understryks av förbundsstyrelsen (FS) som föreslår "bifall" av nästan varannan motion.
  Exempel på sakfrågor som behandlas i B-blocket är: olika ob-ersättningar, gränsdragning mellan jour/ beredskap, resor, tidsförskjutning av arbetstid och mycket mer). Kort och gott "oljan i maskineriet" för nöjda medarbetare.
  Därefter kommer
 2. Lön (A-blocket) - 15 motioner
 3. Yrkesfrågor (F-blocket) - 13 motioner
 4. Polisförbundets organisation och utveckling (C-blocket) - 11 motioner 
 5. Trygghet (E-blocket): 8 motioner
 6. Arbetsmiljö (D-blocket): 3 motioner

Stockholm är dessutom med-motionär i såväl motionen om "höjt OB" (tillsammans med förbundsregion Väst) liksom motionen gällande "restid=arbetstid", som nämnts ovan.

Polisförbundets kongress 2020 hålls digitalt 23-24 september (22/9 tematorg).

Hör Anna, Patrik och Mats, Polisförbundets ledamöter, presentera de olika politiska programmen som kommer att debatteras.

Inför kongressen presenterar vi några av stockholmsmotionerna här på blåljus.

Tina Gustafsson

 

Relaterade artiklar:
Angelägna motioner  om polisers anställningsvillkor OB och restid vs arbetstid

Klädbidrag till spanare

Utöka tiden att växla semester till Kåpan

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Granska rekryteringen till polishögskolan

Lättnader i arbetstid vid skiftestjänstgöring

Återkoppling av bifallen motion 

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år