20 september 2020

Utöka tiden för att växla semester till Kåpan

 Motion till kongress 2020/fo Nord, lofo Vällingby: 

Utöka tiden för att växla semester till Kåpan

Nicklas Geijer Hedström, jobbar på ingripandepolisen i lokalpolisområde Vällingby sedan snart 4 år och har nästan lika länge varit ledamot lofo Vällingby styrelse. Nicklas och lofo-styrelsen har tillsammans skrivit motion 38 och vill att tiden för att växla semester till Kåpan utökas.

Varför har du skrivit din motion?
- Jag själv blev varse om problemet inför årsslutet 2019 då jag insåg att jag hade för mycket semester kvar från året samt att ”sparkontot” var fullt. Ett problem jag delade med några andra kollegor det året. Det resulterade i tre veckors tvångssemester som inte föll så bra ut rent privat. 

- Jag diskuterade detta med mina kollegor i styrelsen och tillsammans formulerade vi denna motion.

Vad vill ni uppnå med motionen?
- Vi vill att tiden då möjligheten finns att kunna sälja överbliven semester till Kåpan ska utökas till en större del av året. Vi tror att detta kan vara till gagn både för arbetsgivaren liksom våra medlemmar.


Motionen stöds av Polisförbundet, region Stockholm

Relaterade artiklar:

Angelägna motioner om polisers anställningsvillkor

 

 

Klädbidrag till spanare

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Granska rekryteringen till polishögskolan

Lättnader i arbetstid vid skiftestjänstgöring

Återkoppling av bifallen motion

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år

Trender och tendenser inför Kongress 2020: Framtidsyrke polis