15 juni 2020

"Vem bryr sig om chefens arbetsmiljö?"

Chefer ansvarar för sina medarbetares trivsel, liksom säkerhet, på arbetet. Men vem tar hand om chefen? Förbundsområde Stockholm Chef har i flera år drivit frågan om chefers arbetsmiljö. Nu blåser förändringens vindar… Det skulle kunna sägas att "facklig trägen vinner".

Chefer ansvarar för sina medarbetares trivsel, liksom säkerhet, på arbetet. Men vem tar hand om chefen? Förbundsområde Stockholm Chef har i flera år drivit frågan om chefers arbetsmiljö. Nu blåser förändringens vindar… Det skulle kunna sägas att "facklig trägen vinner".

Fokus har särskilt gällt arbetsmiljön för chefer med ett alltför stort kontrollspann, dvs för många underordnade grupper/gruppchefer (ibland över 30 st).

Just nu pågår ett antal chefsrekryteringar i region Stockholm varav den övervägande delen gäller en "biträdande chefsfunktioner";
på polisområden, lokalpolisområden, enheter, sektioner, kanslier, jourer …

För att exemplifiera "trycket" som varit de senaste åren är att cheferna på lokalpolisområdena år 2015 hade uppdraget att ensamt hantera/styra verksamheten.
Nu, våren 2020, rekryteras inte bara en, utan också en "två" biträdande chefer till såväl lpo Norrmalm som lpo Södermalm.

Bild
Ulf Pauli uniform

Ulf Pauli, ordförande förbundsområde Chef, Stockholm:
- Besluten om inrättandet av biträdande chefer ser vi som ett tydligt tecken på att våra chefers arbetsmiljö börjar komma i fokus. Härmed anser vi att vi gjort stora framsteg mot att förbättra arbetsmiljön för många av våra chefer, vilket också i förlängningen även borde gynna arbetsmiljön på respektive enhet.

DET BÖRJADE med att förbundsområde Chef för några år sedan författade en s k 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket gällande chefers arbetsmiljö/ansvar. Det ledde till att arbetsgivaren beslutade att – om än temporärt - inrätta ett antal biträdande chefer vid ett antal lokalpolisområden och sektioner. 

Därefter kom rapporten ”Utvecklad ledningsförmåga” som ledde till att det gjordes en regional översyn som påvisade organisatoriska behov av förstärkt ledning, dvs av funktionen biträdande chefer. 
Därefter har besluten kommit skyndsamt.
1: att förstärka såväl den regionala utredningsenheten (RUE) som den operativa enheten med biträdande chefer.*
2: att fastställa ett tidigare temporärt beslut gällande bedrägerisektionens biträdande chef.
3: att region Stockholm inrättar ytterligare ett flertal biträdande chefer; vid såväl enheter, lokalpolisområden som sektioner.

Läs också Ulf Paulis reflekterande text från sommaren 2019 "Oro för den ensamme chefen".

Tina Gustafsson

Uppdaterad: 10 juli 2020
På Intrapolis meddelas idag att nya chefer på lokalpolisområdena i City utsetts, med start från 1 september 2020:
Norrmalm:

Lokalpolisområdeschef: Tobias Lövström (har tidigare svarat som lopo-chef).
Biträdande lopo-chef:
Anna Nilsson, idag samordnare för ingripandeverksamheten på Norrmalm.
Thomas Backemo, svarar idag som biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm.

Södermalm:
Biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm blir Anna Lindqvist, som  idag är lokalpolisområdeschef i Linköping.

Som biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm blir Mikael Jonsson, som närmast kommer från Säkerhetspolisen.