17 juni 2019

Viktigt med förståelse för varandras roller

Styrelse förbundsområde Stockholm Syd

LÄNET RUNT: förbundsområde Stockholm Syd

Viktigt med förståelse 

för varandras roller

Polisförbundsregion Stockholm består av flera förbundsområden. Inför sommaren 2019 ställer vi några "heta" frågor till våra förbundsordföranden/styrelser.
Här beskriver ordförande i förbundsområde Stockholm Syd Ulf Ask tillsammans med huvudskyddsombud Robert Brindeby och biträdande huvudskyddsombud Thomas Mattisson aktuella syd-frågor.

 

Hej, vad är aktuellt hos er?

Ordförande Ulf Ask: I Stockholm Syd är det väl lugnet före stormen. Alla sektioner, enheter och lokalpolisområden har fått ihop sin sommarplanering, men personalläget är tufft, distriktet stort och dessutom hårt brottsbelastat.  Detta kräver en hel del av den personal som både inne och ute lojalt och idogt kämpar på för att göra så gott det bara går för den allmänhet som förväntar sig trygghet i just sin omgivning.

 

Utmaningar?
Ulf Ask: Den stora utmaningen är att lyckas bemanna upp vår jourverksamhet som går tungt på grund av vakanser. Den ordinarie personalen får slita hårt tillsammans med många pa-roterare.  En rejäl förstärkning personalmässigt är nödvändig för att kunna hantera det stora inflödet av ärenden som i första läget hamnar på just jouren och grova brott. 

 

Fackliga "surdegar" du vill få fart på?

Ulf Ask: Vår möjlighet att bjudas in till och medverka vid rehabiliteringsärenden för att stödja våra medlemmar. Andra långbänkar vi jobbar med gäller tolkningen av regelverket kring vår utrustningsväst samt hanteringen av arbetsskador i samband med internutbildningen "Polkon".

 

Läget på arbetsmiljön?
Huvudskyddsombud Robert Brindeby: När det gäller arbetsmiljön står en del frågor på högkant t ex: hög arbetsbelastning kopplad till resurs är fortfarande högaktuell på många enheter. Lisa-anmälningar har upprättats avseende underbemanning på såväl utredningssidan som ingripandeverksamheten (IGV/BF). Dessa faller in på AFS 2015:4  avseende organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett förbättringsområde är skyddsombudens medverkan vid gradering av tillbud och arbetsskador i Lisa-systemet. Skyddsombuden bjuds oftast in försent eller också inte alls. Det är även problem med att få benhölster i något lokalpolisområde liksom frågan om bärande av utrustningsväst som lyfts till regionen för en enhetlig bedömning avseende tolkning av regelverket. Projektarbete pågår också kopplat till planerna för att bygga ett nytt polishus här i Stockholm Syd.

 

Pågående större projekt?
Biträdande huvudskyddsombud Thomas Mattisson: Sedan ett par år tillbaka jobbar vi för att arbetsgivaren ska upprätta rutiner i samband med bränder i miljöfordon. Det handlar om el- och gasfordon. I dag rullar ca 75.000 miljöfordon runt om i Sverige, drygt ett fordon i månaden exploderar. Dessa betingar risker som inte är desamma som vid bränder i bensin- och dieselbilar; dels bildas farliga gaser i större mängder och dels är risken för explosion större. På senare tid har två biogasbussar brunnit, en i Klaratunneln i Stockholm och en senast i Malmö. Vid båda dessa tillfällen kan man se hur både brandkår och polis visat påtagliga brister i sitt säkerhetstänk. Avspärrningarna låter sig vänta och när de väl dras är säkerhetsavståndet alldeles för kort.
 
På en biogasbuss som dessa exempel berör bör säkerhetsavståndet vara minst 300 meter. En explosion från en gasflaska på en buss eller lastbil kan bli mycket stor och kraftig. Dessutom  finns inget säkert sätt att veta om en gasflaska är tom eller ofarlig eftersom det syns inte på utsidan. Dessa fordon drivs företrädesvis på butangas, men nästa generation bussar drivs på metangas vilket innebär större gastankar med högre tryck. Att de dessutom utrustas med litiumbatterier gör att man får bägge fordonstypernas problem samlade.

Riskerna är uppenbara och det är bara en tidsfråga innan någon skadas allvarligt eller till och med dödas. Därav  är det viktigt att arbetet med rutiner för poliser på plats snart är på plats.

 

Vad vill du hälsa dina medlemmar?

Ulf Ask: Att vi i styrelsen aktivt jobbar för att förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar, både i de särskilt prioriterade områdena som Botkyrka och Södertälje men också i många andra områden vi fackligt tillsammans med skyddsorganisationen och de lokala styrelserna bistår för att just deras område skall bli trivsamt att jobba i och vara attraktivt att söka till då många områden har resursbrister som behöver tätas till.
En annan förhoppning är att vi tillsammans i det regionala lönenätverket i Stockholm får till en bra uppgörelse med arbetsgivaren så att karriär- och utvecklings-pengar och RALSen ger ett så bra utfall som det bara går för våra medlemmar.

 

… arbetsgivaren?
Ulf Ask: Det är och förblir en viktig del i det fackliga arbetet att ha en bra dialog med polisledningen och lokalapolisområdescheferna. För att nå de mål och krav som ställs inom såväl arbetsmiljö som det dagliga polisarbetet krävs en hel del engagemang. Vår fackliga förhoppning är att vi skapar förståelse för varandras roller och att arbetsgivaren respekterar de jobbiga frågor som facket ibland lägger fram på bordet.

 

Till slut vill vi också passa på att önska alla våra medlemmar  i polisområde Stockholm Syd en bra semester och en härlig sommar.
 

För styrelsen i SYD

Ulf Ask, Ordförande, Robert Brindeby, HSO,  Thomas Mattisson bitr. HSO