Arbetsgivaren stängde dörren till fackligt inflytande

Arbetsgivaren stängde dörren till fackligt inflytande

När riksdagens "polislönesatsning" (360 miljoner) skulle fördelas stängde Polismyndigheten dörren för polisfackets inflytande och synpunkter på hur dessa pengar bäst skulle fördelas.

Polisförbundet ansåg att pengarna skulle gå till en höjning av ob-tillägget för att nå fler.

Många medarbetare har nu förstått innebörden av arbetsgivarens beslut om vilka som får en del av de 360 miljoner kronor som riksdagen (baserat på Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag om extraresurser till polislöner) gett Polismyndigheten i en "polislönesatsning". Något som fått många att rikta sin frustration mot Polisförbundet.   

Berörda funktioner
I satsningen på höjda löner ingår följande funktioner i region Stockholm:

  • Polis lokalpolisområde (lpo) eller liknande funktion som bedöms vara nära medborgarna och placerade på BF/IGV grupp till minst 50 procent
  • Områdespolis
  • Polis BF med arbetstidsmått PP 5:3 eller VP 5:3 (treskift)
  • Utredare på utredningsjour
  • Utredare mängdbrott på lpo, endast utredare som handlägger anhållet/häktat
  • Gruppchefer på BF/IGV och utredningsjour

Andreas Strand, förste vice ordförande Polisfacket Stockholm:

Många medlemmar hör av sig till dig, vad säger dom?

- Först skulle jag vilja säga att de ca 40 procent som fått ett lönelyft på 2 915 kr är väl värda det, men det är inte dom som kontaktar oss utan det är de 60 procent som inte fått någonting.

Många vänder sin frustration emot Polisförbundet, vad svarar du dom?
- Om någon gång så ska den frustrationen och ilskan riktas mot arbetsgivaren. Polisförbundet ville göra en satsning för att höja ob-, jour- och beredskapstillägget. Arbetsgivaren valde att själva fatta beslut om vilka man skulle satsa på utan inverkan av Polisförbundet. Att rikta sin frustration mot oss är missriktad då vi önskade se en bredare satsning som också gäller över tid och inte bara en enstaka satsning. 

- Vi har inte tidigare upplevt en sådan ilska och frustration bland våra medlemmar. Många medlemmar drar paralleller till lärarlyftet som skapade en så stor osämja och de ställer sig frågan hur regionens ledningsgrupp kunde begå samma misstag. Flertalet av de som hör av sig är utredare på grova brott, spanare och på regionala enheter som också arbetar hundra procent mot grov organiserad brottslighet och de får ingenting, noll kronor.

- Att kategorisera poliser i form av "funktioner" eller "placeringar" fungerar inte i den nya myndigheten där verksamheten bygger på flexibilitet. Poliser används idag och hjälps åt i uppdraget oavsett placering eller funktion. Inte minst visade lönesatsningen på "särskilt utsatta områden" för några år sedan att det inte bara är de som jobbar i x-område som utövar polisverksamhet i området.  

Vad är det som upprör – det är ju sällan som "alla" får del av en löneökning?
- Jag tror att vi poliser sedan dag ett lär oss att samtliga behövs för att nå ett bra resultat. Att då ställa kollegor mot varandra utifrån en ögonblicksbild var man är placerad skapar inte någon tilltro till polisledningen. Man ska komma ihåg att vi är ca 250 poliser färre nu i region Stockholm än vad vi var 2015 och bristen på poliser på vissa funktioner är arbetsgivarens egna ansvar då det är de som beslutar om rekryteringar och anställningsvillkor. 

Hur ser du på fördelningen av de 360 miljonerna – och utfallet i Stockholm?
- Polisförbundet i region Stockholm analys av politikernas extra lönesatsning var att dels göra polisyrket mer attraktivt samt att polisernas löner skulle komma ikapp genomsnittslönen inom staten.
 
- Utifrån den analysen anser vi det mycket besynnerligt att regionledningen lägger ca 22 procent av regionens politikersatsning på de som idag har en lön på 40 000 kronor eller mer.

- Andra polisregioner hade ett lönetak vilket innebar att de poliserna som hade det fick ett lägre utfall. Som sagt, att använda dessa lönemedel för de som redan tjänar mellan 40 000 kr till drygt 60 000 kr känns inte som en rätt prioritering. 

- Regionledningen valde också att inte bygga några nya lönenivåer för framtiden utan betalar ut dessa pengar som en gratifikation det vill säga en engångssatsning.

Vad får den här senaste lönesatsning för långsiktiga effekter, så som du ser det?
- Konsekvenserna av den senaste satsningen innebär att det är turen som avgör vilken lön du har. Vi kommer ha väldigt unga kollegor som tjänar mer än de som har betydligt större erfarenhet vilket i sig är olyckligt då bra polisarbete bygger på erfarenhet.

Vinstlotter och nitlotter
Arbetsgivarens satsning innebär att drygt 40 procent av poliserna i region Stockholm har fått ett rejält lönepåslag (2 915kr/mån-isch). Dubbel vinstlott drogs av dem som under 2020 (den senaste revisionen i Stockholm) fått tjänst vid en "kompetensförsörjningskritisk verksamhet" och där fått ett extra lönepåslag och som nu också får ett påslag om ca 2 900 kr.

Samtidigt har ca 60 procent av poliserna i Stockholm dragit "nitlotten" i arbetsgivarens lotteri och fått noll kronor av satsningen. Inget som stoppar "utflödet" av poliser - som Polisförbudets senaste rapport visar där 4 av 10 poliser i Stockholm aktivt planerar att lämna yrket.

BAKGRUND/När riksdagen sköt till dessa extrapengar i en polislönesatsning till Polismyndigheten kom det med en "brasklapp" om att parterna (arbetsgivaren och fack) skulle komma överens dvs samverka om fördelningen.

Istället stängde Polismyndigheten dörren för Polisförbundets synpunkter.


Risken med ett försvagat Polisförbund är att arbetsgivarens påverkan på lönesättningen ökar än mer. Är det önskvärt?

Läs också Polistidningens artikel med nationellt perspektiv på löneutslaget.

Tina GustafssonKomplettering/bakgrund till den extra polislönesatsningen:

Bakom riksdagens extra polislönesatsning om 360 miljoner ligger Moderaternas och Kristdemokraternas budget avseende 2019 med särskilt avsatta resureser för höjda polislöner. De extra resurser är avsedda att leda till höjda polislöner utöver sedvanlig löneförhandling.  

 
Länktips:
Debattinlägg i SvD av Johan Forsell
Riksdagens hemsida: Tomas Tobé  (M) fråga till Mikael Damberg (S)