Är poliser diskvalificerade?

Blåljus har tidigare berättat om en annons om en tjänst som förundersökningsledare som poliser inte var behöriga att söka. Nu har vi noterat ännu en annons, till utredare, som inte heller riktar sig till poliser. Frågan är om det är en medveten strategi, och hur det i så fall påverkar polisyrkets attraktivitet.

Är poliser diskvalificerade?

För några veckor sedan berättade Blåljus om den utlysta tjänsten till förundersökningsledare som polisutbildade inte var behöriga att söka. Efter inblandning från de högsta nivåerna rättades "felet" till och det sades att detta inte skulle hända igen. Men det har hänt förut – i en annons om civila brottsutredare på lokalpolisområde där poliser återigen exkluderas.

Att just dessa exempel råkar gälla ett och samma polisområde är inte en lokal företeelse, inte ett lokalt "misstag". Att polisutbildade inte är behöriga att söka tjänster de är väl kvalificerade för händer över hela landet. Det är uppenbarligen en mönster. Personalbehovet för polisiära arbetsuppgifter i myndigheten är stort och som ett led i detta ska civila så långt som möjligt ta över polisiära arbetsuppgifter. Den diskussion som just nu pågår gäller om civila även ska ta över arbetsuppgifter som innebär "våld och tvång", t ex arbete och förhör i arrestmiljö med mera.

En polis uttryckte sig så här träffsäkert om annonsen om civila brottsutredare:

"Funderar på om man ska göra en intresseanmälan för att se vad man får för svar. Som jag ser det så uppfyller jag nog samtliga kriterier då jag jobbat med ungdomsutredningar i 11 år och de sista 2 åren som förundersökningsledare. Så jag borde passa in - om det inte vore så att jag råkar vara polis".

 

I polisbristens anda

Det ligger inte långt bort att tänka sig att "polisbristen" kommer att väga tungt då arbetsgivaren ska bedöma två lika kvalificerade sökande – den ene polis och den andre är civil. Där risken är att arbetsgivaren väljer den civila eftersom civila inte kan arbeta i uniform i yttre tjänst.

Nya medarbetare välkomnas – men att exkludera polisutbildade, att stänga möjliga "karriärvägar" för poliser, kan knappast vara rätt väg att gå. Inte om målet är att behålla och locka tillbaka poliser.

Att nya vägar nu prövas för att utbilda civila till poliser, den så kallade Funktionsinriktade utbildningen som drar igång i höst, är en absolut nödvändighet. Ska Stockholms polisstyrka nå upp till målet om att inom några år vara 1 500 fler än år 2015 krävs breda penseldrag.

Andreas Strand, vice ordförande Regionstyrelsen Stockholm:

- Den stora utmaningen för Polismyndigheten är att lyckas rekrytera tillräckligt många medarbetare som vill just arbeta som poliser.  Den stora paradoxen blir i spåret av polisbristen att arbetsgivaren nu ersätter polisiära arbetsuppgifter med civilanställda.

- Det är lika absurt som om man inom försvarsmakten exkludera militärer att söka rent operativa funktioner eller som att exkludera läkare att söka lediga läkarfunktioner till förmån för andra yrkesgrupper inom sjukvården.

- Trots den oreda som råder inom Polismyndigheten vad det gäller polisprofessionen eller urholkningen av densamma så arbetar Polismyndigheten med att i alla fall uppvärdera polisyrket. Efter fyra års arbete har Polismyndigheten höjt ingångslönen till en medellön om 26 500 kronor?!

 

Tina Gustafsson