2 augusti 2021

500 miljoner minus i polisens budget

500 miljoner minus i polisens budget

DN avslöjar att polisen kanske inte har de sötebrödsdagar som omtalade polissatsningar gett sken av. Det har uppstått ett hål i budgeten och poliser vittnar om att sparsamheten nu går ut över verksamheten, vilket kan påverka både det förebyggande lokala polisarbetet och kampen mot organiserad brottslighet...

Det är DNs stjärnreportrar, Ulrika By och Lasse Wierup som berättar att Polismyndigheten lämnat in årets andra anslagsprognos till justitiedepartementet. Av den framgår att polisen räknar med att gå back med 500 miljoner kronor i år. Det är 200 miljoner mer jämfört med den prognos som gjordes i april.

Underskottet kommer sig bl a enligt polisen, av det ”offensiva arbetet att öka antalet anställda”, att semesterlöneskulden växt och att kostnaderna för pensionspremier ökat. Kostnader som varit minst sagt förutsägbara.

DN berättar att anställningsstoppet till följd av den sämre ekonomin fått negativa effekter, både vid behov av nyrekrytering och vid vakanser. Det gäller såväl poliser som civilanställda. Utöver det råder det övertidsstopp på flera utredningsenheter som DN varit i kontakt med. På andra enheter får man inte längre köpa in skrivhjälp, vilket leder till att utredande poliser ägnar mycket tid åt att skriva ut förhör. (Blåljus har tidigare återgivit en debattartikel av Jerry Niklasson med samma budskap)

Erfarna utredare berättar för DN att svårigheten att få arbeta övertid är ”direkt skadligt” för arbetet mot den organiserade brottsligheten. De omfattande utredningarna som följer i spåren av att fransk polis lyckats knäcka det tidigare krypterade chattverktygen Encro, SKY och Anom kommer att tappa fart. En centralt placerad utredare befarar att polisen riskerar att snubbla på mållinjen när det gäller att sätta fast de grövsta busarna.

Trots att både justitieministern och inrikesminister Mikael Damberg (S) pekat ut arbetet med att förhindra nyrekryteringen till gängen och skapa trygghet i de utsatta lokalsamhällena som viktigt, hukar det lokala polisarbetet i lokalpolisområdena under liknande sparkrav, något som även Blåljus och Martin Marmgren beskrivit tidigare.

Av en intern handling hos Polismyndigheten som DN tagit del av, framgår att budskapet polisledningen ska leverera till medierna är att målet om att öka antalet polisanställda med 10000 till årsskiftet 2024/2025 ligger fast och att ”tillväxt och ny teknik kommer att möjliggöra en ökning av myndighetens förmåga att bekämpa brottsligheten”.

Hur det uppkomna ekonomiska underskottet går ihop med det målet, synes mer oklart...