poliser blåljus
19 maj 2021

Negativa nyheter om polismålet till 2024

Negativa nyheter om polismålet till 2024

Blåljus följer upp målet att vi ska vara runt 26000 poliser till 2024, givet rekryteringstakt, utbildningsplatser, avgångar och civilanställda. De ansvariga på Polismyndigheten, liksom styrande politiker verkar trygga. Men vad säger Riksdagens Utredningstjänst (RUT)?

Häromveckan beskrev den ansvarige inom Polismyndigheten, Mattias Deijke, i Veckans Brott myndighetens positiva syn, där det snarast är ett bekymmer med den låga omsättningen av poliser.

Och i Polisförbundets WebbTV, Framtidens Polis, beskrev Rikspolischefen Anders Thornberg att målet om antalet poliser till 2024 är på väg att nås.

Samtidigt klagar akademikerfacken inom polisen över att polisens målsättning när det gäller civilanställda redan är uppnått eller överträffat. De kräver att Polismyndigheten anställer ännu fler akademiker för att överträffa det hittillsvarande målet om 30% civilanställda. Dessutom vill de ha bättre anställningsvillkor för dessa akademiker.

TT berättar att Moderaterna beställt en utredning om hur det går med polismålet till 2024, jämfört med regeringens mål att Polismyndigheten ska ha 10 000 fler anställda 2024 jämfört med 2015, det vill säga drygt 38 200 anställda varav 26 200 poliser. Just polisdelen av målet bedömer RUT däremot att det blir svårt att nå upp till inom fastställd tidsram.
 
Moderaternas rättspolitiske talesman, Johan Forssell understryker att de civilanställda gör ett fantastiskt jobb, men tillägger till TT:

– Det behövs ökad lokal polisnärvaro och då behövs det fler uniformerade poliser.

I Ruts prognoser beräknas målet om 26 200 poliser kunna nås någon gång omkring år 2028 till 2043. En ganska avsevärd fördröjning således jämfört med 2024-målet. Prognoserna bygger på de senaste årens antalet studenter på polisutbildningen, antalet avhopp från utbildningen, samt pensionsavgångar och andra avgångar.

Rut konstaterar att Polismyndighetens egna prognos är "offensiv" och kräver insatser på flera fronter.

Det skulle behövas cirka 2 000 elever per år behöver påbörja polisutbildningen för att nå målet. Men det har hittills varit svårt att fylla alla platser.

Av de 2 040 utbildningsplatser som man kunnat ansöka om våren och hösten 2020 stod sammanlagt drygt 650 tomma tre veckor in på terminerna.

– Det viktigaste är att göra polisyrket mer attraktivt, säger därför Johan Forssell till TT.

Därför driver Moderaterna framför allt en fortsatt riktad lönesatsning för poliser och en betald polisutbildning.

Polisförbundet och dess ordförande Lena Nitz har utrett hur många som kan tänka sig att bli polis, och vad som skulle få dem att ta steget. I undersökningen fick också unga vuxna frågan om vad som skulle få dem att vilja bli polis. Majoriteten, 33 procent, svarade högre lön, 23 procent stärkt personlig säkerhet och 21 procent höjd status och respekt för yrket.

Lena Nitz säger med tanke på vakanserna på polisutbildningarna: "Det finns ingen genväg. Man måste satsa mer på kårens utveckling, bättre löner och bättre villkor."

Samtidigt påpekar hon att kraven för att bli polis är väl anpassade för de krav som sedan ställs på en polis i yrket. Många är intresserade och vi måste ta vara på det och locka till oss tillräckligt många som klarar av kraven.

Blåljus välkomnar debatten.