Polisförbundet logo
10 maj 2021

Nytt avtal om fackliga villkor

Nytt avtal om förtroendevaldas villkor

Nu finns ett avtal om vilka villkor som ska gälla för dig som arbetar fackligt i Polismyndigheten. Det nya avtalet garanterar att Polisförbundet behåller möjligheterna till inflytande i samma utsträckning som idag.

Avtalet  som du i helhet kan ta del av på blaljus.nu reglerar hur och när ledighet för fackligt arbete ska beviljas. Det gäller både för dig som är facklig på hel- eller deltid och för dig som söker ledighet punktvis för att utföra ditt fackliga uppdrag.

Uppföljningar ska göras årligen för att säkerställa att vi har rätt facklig bemanning. Därför är det viktigt att du som tar ut facklig tid punktvis registrerar varje timme som du utför ditt fackliga uppdrag på.

− I en komplex och bred verksamhet som Polisens – som är operativ dygnet runt och med medlemmar som jobbar i svåra och utsatta miljöer – är frågan om fackligt medbestämmande, påverkan och stöttning i medlemmarnas arbete oerhört viktig. Det är bra att vi nu har ett avtal som ger goda förutsättningar för fortsatt fackligt arbete framöver, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 september 2021 och omfattar Polisförbundets medlemmar med förtroendeuppdrag i Polismyndigheten.

Mer information kommer enligt artikeln publicerad på Polisförundet.se

Polisförbundet meddelar också att avtalet i sin helhet kommer att finnas på Intrapolis - men blåljus.nu levererar avtalet i sin helhet HÄR. Avtalet återfinns dessutom framöver i länklistan "Avtal" i kategorin "Lön/Villkor".