18 november 2021

Röda siffror för polisutbildningar

Röda siffror för polisutbildningar

Så sent som igår, beskrev Ekot och Blåljus att det verkar som att det blir omöjligt att nå målet om ca 6700 fler poliser till 2024. Blåljus skrev då att det går mycket trögt med rekryteringen till vårterminen på Polishögskolorna, vars platser inte gått att fylla på långa vägar. Ekot bekräftar nu den bilden.

Ekot beskriver hur Polisutbildningen är organiserad, och var och hur man kan bli polis. Totalt finns 1020 studieplatser för kommande terminsstart i januari nästa år. Förra veckan hade 570 personer fått en bekräftat antagning, noterar Ekot.

Det innebär att nästan hälften av de tillgängliga platserna kommer att stå tomma. Några ytterligare elever kan hinna rekryteras innan terminsstart, men å andra sidan brukar det ske en del avhopp både innan och efter kursstarterna.

Norrbotten tycks ha särskilt svårt med rekryteringen – där var till exempel bara tre av 21 platser fyllda förra veckan, enligt Ekots uppgifter.

John Lindström, tillförordnad polisområdeschef i Norra Lappland förklarar svårigheterna med att det är stor konkurrens även i Norrland om arbetstagare, detta har märkts i Malmfälten en längre tid. Det är som ung lätt att få jobb, det finns en stor arbetsgivare, och man får bra betalt, säger han till Ekot.

Som bekant är region Nord Sveriges största polisregion till ytan, och omfattar nästan halva Sverige. Bor man till exempel i Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, och kanske har familj, har en blivande polis inte vid antagningen vetat var i regionen ens arbetsplats blir. Det är stor skillnad om man hamnar i Jämtland eller Medelpad, om man kommer från Norra Lappland...

Där har nu regionen ändrat systemet så att studenten får välja var i regionen den vill jobba, vilket är ämnat att underlätta rekryteringen.

Blåljus räknar på fingrarna, och noterar att givet de drygt 500 poliserna som börjar sin utbildning i januari, kommer målet om antalet poliser till 2024 att bli omöjligt att nå upp till. Tiden har gått medan löften och utfästelser avlöst varandra, och den som börjar polishögskolan 2022, kommer att bli bland de sista nya aspiranterna som kommer ut i verkligheten 2024.

Det går idag 3000 poliselever under utbildning, vi har fått ut ca 1300 nya poliser, lägg till 570, så räcker det inte på långa vägar för att uppnå målet om drygt 6000 fler poliser. Enligt vår matematik, är risken att en av tre utlovade poliser kommer att fattas, eller ännu fler givet de poliser som lämnar yrket på grund av ålder eller som byter till mer attraktiva jobb.

Och även om det fattas poliser i hela Sverige, är det i region Stockholm som polisbristen är allra värst, vi har fortfarande minussiffror jämfört med 2016. Och även i vår region finns det stor konkurrens om blivande och befintliga poliser.