10 augusti 2021

Så kan skjutningarna minskas

Så kan skjutningarna minskas!

I P1-morgon togs den viktiga frågan upp om hur den grova brottsligheten bland unga pojkar i utsatta miljöer kan minskas. Skolans roll betonades och vikten av att polis och skola har ett nära och öppet samarbete med socialtjänsten.

Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan i Göteborg, Rissa Seidou, områdespolis i Järva utanför Stockholm och justitieminister Morgan Johansson ger sina bilder av verkligheten i programmet.

Justitieministern betonade den historiska satsningen på polismyndigheten, medan Rissa beskrev en mer påver verklighet där poliser tas från lokalpolisarbetet i yttre tjänst till receptionstjänst eller kommenderingar. Sparkraven inom polisen märks, som Blåljus beskrivit upprepade gånger.