23 juni 2021

Vad vill Polismyndigheten med polislönerna?

Vad vill Polismyndigheten med polislönerna?

Polistidningen har intervjuat Polismyndighetens förhandlingschef, Mathias Berg, som berättar om hur Polismyndigheten ser på fördelningen av löneutrymmet i pågående avtalsrörelse. Blåljus har tidigare skrivit om Polisförbundets yrkanden, nu finns arbetsgivarens yrkanden att läsa.

Enligt artikeln vill Polismyndigheten satsa särskilt på att höja ob:et för alla anställda och göra det till en funktion av lönen. Som att det är jobbigare att tjänstgöra natt för en polis i chefsställning än för en nyanställd. Detta vill Polismyndigheten ska gälla även civilanställda som jobbar obekväma arbetstider och att det ska finansieras av de 360 miljonerna som särskilt avsatts till polislöner.

"det förutsätter att vi kommer överens med Polisförbundet om det. Vill förbundet inte träffa ett avtal med de förutsättningarna så blir det inget."

Som bekant vill Polisförbundet höja OB för poliser. Nu ska det tydligen innebära att poliserna avstår pengar till andra grupper för att få igenom detta...

Dessutom vill arbetsgivaren använda pengar till den nya Kuvsystematiken för poliser som jobbar lokalt i yttre tjänst (igen) och för att höja ingångslöner för poliser i Stockholm.

Siffran 5000:- högre lön för nyanställda poliser i Stockholm nämns som relevant.

Av den särskilda polislönesatsningens 360 miljoner kr bedömer arbetsgivaren att ungefär en fjärdedel läggs på KUV, en fjärdedel på ob och en fjärdedel på ingångslöner i Stockholm. Men det finns så klart även ett utrymme för anpassning efter vad som de fackliga förhandlingarna ger.