Mats Lindström årsmöte 2022

Fo Chef: Vi har våra chefers arbetsmiljö i fokus!

Fo Chef: Vi har våra chefers arbetsmiljö i fokus!

Ulf Pauli överlämnade ordförandeklubban till Mats Lindström vid Förbundsområde Stockholm Chef årsmöte (fysiskt och digitalt). Att arbetsmiljön för chefer fortsatt är en prioriterad fråga är båda 100% eniga om.

Vid årsmötet i Hörsalen närvarade också förbundsregionsens ordförande Stefan Eklund liksom Polisförbundets nya ombudsman för chefer Peter Sjögren. Som "ny på jobbet" håller Peter just nu  på med att "inventera" vilka chefsfrågor som är prioriterade.

Blåljus: Behöver chefer vara fackligt engagerade?
Ulf: Som chef har du, eller borde ha, en stor möjlighet att påverka. I Stockholm har vi vår egen fackliga sektion till för chefer/kommissarie och ett eget huvudskyddsombud, HSO. Det ger oss en
position att samla och föra fram frågor rörande olika frågor om ledarskapets förutsättningar inom polisen.
- Det är viktigt att våra enskilda chefer ser och använder denna möjligheten att påverka sin egen situation/arbetsmiljö.

Mats: Chefer har, på samma sätt som alla andra polisanställda, beroende av en god arbetsmiljö och få arbetstiden att räcka till. Det är viktigt att Polisförbundet även arbetar för chefers arbetsvillkor.
- En chef som trivs på sitt arbete smittar även av sig och det gynnar på så sätt alla.

Blåljus: Ulf, vilka chefsfrågor har varit viktiga att driva för dig?
- Vi har, tillsammans med andra fackliga sektioner för chefer, tagit fram ett antal prioriterade frågor där speciellt arbetsmiljö, inklusive arbetstider och administrativt stöd för chefer, varit de mest framträdande.
- Det finns även ett chefsförakt som jag upplever inte borde finnas. Det gagnar varken den enskilde chefens situation eller den totala arbetsmiljön på respektive arbetsplats.

Blåljus: Mats, vilka chefsfrågor vill du fortsatt driva som ordförande för stockholmsregionens chefer?
- Chefers arbetsmiljö samt att chefers erfarenheter och kunskaper tas tillvara den dag de inte längre är chefer.
Efter omorganisationen 2015 försvann flera chefsnivåer varför det idag läggs större ansvar på färre individer. Antalet underställda per chef har ökat, i synnerhet när vi nu befinner oss i en tillväxtfas. Med anledning av ”6-våningshuset” (med enbart sex beslutsnivåer) har därför ett behov att biträdande chefer skapats i Stockholm, där flera organisatoriska enheter är avsevärt större än vad reformens ambition var. En biträdande chef fråntar dock inte att exempelvis en lokalpolisområdes- eller sektionschef är direkt chef över samtliga gruppchefer, som kan vara flera tiotal till antalet. Det är inte rimligt. Det bör därför finnas skäl att i vissa fall införa ytterligare en chefsnivå.

Blåljus: Ulf, tips till Mats som ny ordförande?
- Min förhoppning är att Mats kan samla och engagera fler av våra chefer och att han kan driva våra frågor vidare bl a annat tillsammans med Polisförbundets nyrekryterade ombudsman för chefer (ett resultat av vårt fackliga arbete sedan sex år genom en motion till Förbundsstyrelsen).

Blåljus: Ulf, du slutar nu dessutom som polis efter en lång poliskarriär. Vad har varit mest givande?
- Utan att tveka vill jag nog framhålla min tid på Centralstationen – alla människor man träffade och den puls som tidvis fanns där - men också uppdraget som närpolischef som inspirerade mig, speciellt de olika externa kontakterna och möjligheterna att påverka i lokalsamhället.

… och vad ska du göra nu?
- Då min pensionering i stort sammanfaller med avslutande av mitt fackliga förtroendeuppdrag, kommer jag tillsammans med min fru Ewa att använda en allt större del av min tid till golf, ibland även i samband med resor. En del kulturell verksamhet kan det säkert bli dessutom. Vi har ett sommarställe vid Medelpads kust som kan bli mer frekventerat, precis som att besöka våra två barn och framförallt ett barnbarn som pockar på morfars uppmärksamhet.  I övrigt upptas redan idag en del av min lediga tid av ett styrelseuppdrag i Neptuni Orden vilken förvaltar ett antal stiftelser med hjälpverksamhet för sjömän, deras änkor och barn. Blir det i slutändan någon tid över kan det vara så att de gitarrer som står relativt oanvända där hemma kan komma mer till bruk.