spv loggo
15 november 2022

Höjd (allmän) pensionsålder dig född 1957-1963

Höjd (allmän) pensionsålder för födda 1957-1963

Födda 1957-62 påverkas av både av nya och högre åldersgränser för uttag av den allmänna pensionen liksom ändrade åldersgränser för sänkt skatt. Se här hur just du påverkas.

I tabellen nedanför redovisas de nya åldersgränserna för allmän pension.

  1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Ta ut allmän pension tidigast när du fyller…   63 63 63 63 63 64
Utbetalning av ev. garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 65 66 66 67 67 67 68?
Sänkt skatt på pension från det år du fyller… 67 67 68 68 68 68  
Sänkt skatt på arbete från det år du fyller… 66 66 66 66 66 66  

Tabell över åldersgränser för allmän pension och skatt fördelat på årskullar

År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension i den allmänna pensionen till 63 år. Först vid 66 års ålder kommer garantipension och inkomstpensionstillägg att betalas ut. Samma åldersgräns gäller om du ansöker om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Åldersgränsen höjs sedan med ytterligare ett år 2026. Då kallas det för riktålder och anpassas till olika årskullars förväntade livslängd. Beslutet har tagits av riksdagen eftersom den förväntade livslängden har ökat och pensionerna annars riskerar att bli väldigt lågaHär kan du läsa mer om de nya pensionsåldrarna

Nya pensionsåldrar påverkar skatten
Åldern för när du får ett utökat jobbskatteavdrag ligger kvar som i dag, alltså från det år du fyller 66 år, men det extra grundavdraget, som sänker skatten på pensionsutbetalningar, höjs i takt med den höjda åldern för garantipensionen. Länk till mer information om de nya reglerna för skatter - Skatteverket.

Nya åldersgränser och uttag av allmän pension påverkar INTE:

  • Tjänstepension eller
  • Privat pension

Påverkas dock av:

  • skatteförändringarna (eftersom den typen av pension beskattas på samma sätt när du tar ut allmän pension).

Observera - bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beskattas inte alls
Kapitalinkomster, till exempel från sparande eller försäljning av bostäder, beskattas på annat sätt och berörs inte av åldersgränserna.

Från 2026 gäller begreppet "riktålder" för den ALLMÄNNA PENSIONEN. Den första årgången som berörs är de som är födda 1963.

För frågor om din allmänna pension - kontakta Pensionsmyndigheten

För frågor om din tjänstepension - kontakta Statens tjänstepensionverk

Källa: blogg.minpension.se Kristina Kamp, pensionsekonom