Michael Fetz insats pågår 2022
25 september 2022

Insats pågår

Insats pågår - från piketstyrka till terrorbekämpning

I boken ”Insats pågår” berättar Michael Fetz om sina egna erfarenheter och minnesbilder baserat på sina 40 år som polis: vid piketen, om insatsen vid en flygplanskapning, om arbetet inom Nationella insatsstyrkan... till reflektioner om såväl polisens liksom samhällets förändringar och behov. Varför? För att inspirera fler att vilja bli polis "Världens bästa yrke!"

En av anledningarna att boken över huvudtaget blev av är att inspirera fler att vilja välja polisyrket, som han själv säger är  "Världens bästa yrke". Ett yrke som ger sammanhållning, kollegialitet, heder och värme... - vilket han själv utvecklar.

- I alla mina framtidsvisioner, åt vilket håll jag än spekulerar eller fantiserar, kommer polisen att ha en viktig och central roll.

- Men polisen kan inte lösa allt på egen hand. Bäst blir det om vi alla krokar arm, om medborgare, politiker och alla samhällsfunktioner, däribland polisen, har någorlunda samma vision och bestämmer sig för att gå åt ett och samma håll.

Michael betonar att denna bok inte ska ses som sammanfattande memoarer, eller en slutpunkt för hans karriär:

- Jag är redo för mer. Plikten, passionen för polisen kallar fortfarande lika starkt som någonsin förut. Klart slut.

Blåljus: Drygt sex timmars intressant lyssning över "då" och "nu" av såväl polisens samhällsuppdrag som samhället i övrigt - liksom igenkännande möjligen baserat på att ha gjort samma "tidsresa". Kan inte nog hålla med om det MIchael med emfas understryker av att  "alla behövs" för att bekämpa brott, nyrekrytering m.m. Ändå är det avsnitten där Michael mer personligt och som människan under uniformen beskriver sina egna utmaningar, som både chef och i tester... där han utmanats till sitt yttersta... som är de mest gripande. 

Boken utges av Norstedt förlag