riksåklagare Petra Lundh Foto Per Groth Pressbild

Nye rikspolischefens dröm: att bli lärare

Nye rikspolischefens dröm: att bli lärare

Petra Lundh har axlat rollen som landets rikspolischef. Ett uppdrag som få är "lämpade för"/eller "vågar ta sig an". Det handlar om att leda och driva Sveriges största myndighet med 37 000 anställda mot målen - som i alla fall på pappret tycks enkla: "Skapa trygghet. Utred och förebygga brott. Effektivt." Men att Petra Lundh, skulle bli rikspolischef var högst osannolikt då hon som tonåring själv drömde om att bli lärare...

Blåljus har inte själv haft förmånen att personligen möta Petra Lundh. Därför är nedan text hämtad från domstolsverkets intervju då Petra Lundh tillträdde den mycket den prestigefyllda funktionen som hovrättspresident vid Sveriges domstolar (juni 2023).

I intervjun framkommer bland annat att Petra som ung drömde om att bli lärare. En dröm som dog då hennes betyg för att antas till lärarutbildningen (då) inte räckte till varför Petra istället sökte och antogs till juristutbildningen. Ett val som många år senare lett till ett juridisk cv som bräcker de flestas. En övergripande summering:

  • har innehaft ett flertal högt uppsatta chefspositioner på olika stora domstolar.
  • har genomfört flera tunga utredningsuppdrag åt regeringen.
  • har varit en uppskattad riksåklagare under åren 2018 och 2023.
  • har ett stort intresse för chefs- och ledarskapsfrågorna.
    (i intervjun beskriver Petra hur Åklagarmyndigheten 2019 inledde ett strukturerat arbete som bl a syftade till att göra det mer attraktivt att vara chef. Där hon också lyfter också fram vikten av möjligheten att kunna göra karriär utan att vara chef).

– Jag är väldigt utvecklingsinriktad och vill bidra till att göra saker lite bättre.

-  Jag drivs också av att se mina medarbetare utvecklas och kliva fram.

Säger Petra i intervjun med domstolsverket 2023.

 Foto Per Groth Pressbild