avtal rals 2023 1

Så sätts din lön

Så sätts din lön

Lär dig mer om avtalsrörelsens olika steg, där en del handlar om dina arbetsvillkor, arbetsmiljö liksom din lön, och hur du kan påverka. Det börjar med en statlig överenskommelse följt av flera steg ... som slutligen - när regionala direktiv är klara. Det handlar om dina egna val och hur du kan/vill påverka - både din lön men också dina arbetsvillkor.

Innan du får en ny lön så har det skett förhandlingar i 4 olika övergripande steg. När väl förhandlingarna om ett regionalt direktiv för lönerevisionen är klart kommer DU in i bilden. För dig som anställd börjar det med ett avstämningssamtal med din närmaste chef... 

Källa: Polisförbundet 

 1. Märket på arbetsmarknaden
  Den svenska industrisektorn förhandlar fram märket i sina kollektivavtal. Märket är den procentuella löneökning som fungerar som riktmärke för avtalsförhandlingarna i samtliga sektorer på svensk arbetsmarknad.
 2. Parterna inom staten förhandlar
  Förhandlingarna fortsätter mellan parterna inom staten. Polisförbundet förhandlar genom OFR/S,P,O med Arbetsgivarverket. Även fackförbunden Saco och Seko är med och förhandlar om centrala avtal med Arbetsgivarverket. Centrala avtal (RALS) tecknas för alla statsanställda för respektive OFR/S,P,O samt Seko och Saco-S och reglerar bland annat hur lönebildningen går till.
 3. Polisförbundet och Polismyndigheten förhandlar
  När det centrala avtalet är klart förhandlar Polisförbundet med Polismyndigheten (RALS-Polis) respektive Säkerhetspolisen (RALS-S) om lön och övriga anställningsvillkor (ob, arbetstid, semester med mera).
  Om parterna inte kommer överens så finns för OFR/S,P,O en lägsta löneökningsnivå. För avtalsperioden 2023-2025 motsvarar den märket på arbetsmarknaden.
 4. Din lön förhandlas i förbundsregionen
  Din lön förhandlas slutligen i din förbundsregion. Polisförbundet förhandlar med arbetsgivaren åt dig (kollektivavtalad lön) om du är medlem. Chefer och arbetsledare har även lönesättande samtal och det kan du som medarbetare också välja att ha, om du vill.

Läs mer på Polisförbundets hemsida