polisaspirant

Välkomna till Stockholm/Gotland

Välkomna alla nya aspiranter Stockholm/Gotland

Den 15 januari påbörjade 171 polisaspiranter sin sista del, den praktiska, i utbildningen för att bli polis hos polisen i region Stockholm/Gotland. Aspiranterna har fördelats på olika lokalpolisområden, se nedan. Blåljus önskar er alla varmt välkomna, att ni ska finna er tillrätta både på arbetsplatsen och i er fortsatta - förhoppningsvis långa - polisiära karriär!

Av de 171 aspiranterna har 45 gått den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Flest aspiranterna har fått placering i polisområde Syd (68), följt av polisområde Nord (58), polisområde City (45) och polisområde Gotland (2).

Totalt, i hela landet, har 668 polisstudenter nu påbörjat sin aspirantutbildning i olika lokalpolisområden. "Polisaspiranten" innebär att studenterna det kommande halvåret ska genomgå den praktiska delen av sin polisutbildning och vara en förstärkning i det brottsbekämpande arbetet. Källa Polisen.se