7 februari 2014

Det drar ihop sig till oväder

Budet från RPS omöjliggör helt våra möjligheter att bibehålla vår löneutveckling för polisassistenterna samt ge en skälig löneutveckling till obefordrade inspektörer, arbetsledare och chefer.

KLART SKEPP!   HELA RALS:en STORMAR                   

 

För att riktigt kunna värdera RPS slutbud måste man göra en omvärldsanalys och se hur andra arbetsgivare lönesätter liknande arbeten.

 

Vi hävdar att polisyrket är unikt med de befogenheter och skyldigheter som följer med att vi är poliser enligt polisförordningen. Innan julen 2013 slöts ett kollektivavtal mellan fackförbundet Tull/Kust och Tullverket. Fackförbundet Tull/Kust och Polisförbundet förhandlar tillsammans inom förhandlingskartellen OFR/P. Deras kollektivavtal som slöts innan julen 2013 är helt fristående från lönerörelserna och reglerar aspirantlöner och löneutvecklingen det första året som anställd. Inget av detta belastar nuvarande eller kommande lönerörelser. Deras lönenivåer höjs sedan, om parterna inte kommer överens om något annat, med oenighetsvärdet i kommande lönerörelser. Oenighetsvärdet per den 1 oktober 2013 är satt till 2 procent. Det kan även nämnas att deras utbildning är betald av arbetsgivaren.

 

  • En aspirant inom Tull/Kust får 20 000 kronor från 1 oktober 2013 och 20 500 kronor from 1 januari 2016, en polisaspirant får 15 000 kronor.
  • En nyanställd inom Tull/Kust får  22 000 kronor från 1 oktober 2013 och 22 550 kronor from 1 januari 2016, en nyanställd polisassistent får 21 300 kronor.
  • Efter ett år som anställd inom Tull/Kust får man 25 000 kronor från 1 oktober 2013 och 26 000 kronor from 1 januari 2016, en polisassistent med ett års anställning har ca 22 000 kronor.

 Vidare har Svenska Transportarbetarförbundet slutit ett kollektivavtal i RALS:en 2013-2016 gällande väktare och övriga anställda hos Almega Tjänsteförbunden anslutna bevaknings- och säkerhetsföretag. Kortfattat innebär deras avtal att de från och med den 1 april 2015 efter femton (15) månaders anställning ska, i normalfallet, få en lön mellan 24 648 kronor till 26 156 kronor. Arbetare som är fyllda 18 år, som utför arbetsuppgifter för vilka ej krävs väktarutbildning t.ex  arbete på bankdepå- och uppräkningsarbete samt parkeringsbevakning med förordnande enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsbevakning kommer i normalfallet få en lön om 24 686 kronor i månaden enligt ovan.

 

Vi kan konstatera att statsmakten och Tullverket har värderat yrkena inom Tull/Kust på ett rimligt sätt. På samma sätt är lönen rimlig för de anställda hos Almega Tjänsteförbunden anslutna bevaknings- och säkerhetsföretag. Många kollegor har under åren höjt ögonbrynen när vår arbetsgivare anställt civila utredare, utan utredningsvana, på 28 000 kronor. Sedan har poliser blivit dom, som med lägre lön, fått lära dom utredningsarbetet. Det är inget konstigt med lönenivån för de civila utredarna utan det är RPS värderingen och lönesättningen av svensk polis som är helt orimlig. Undersökningen Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) 2013 visade också på att poliser är generellt missnöjda med ersättningsnivån enligt polismyndighetens egna utkast till åtgärder. Vidare konstaterar myndigheten att den enda grupp som synes vara någorlunda nöjd är chefer på högre nivå.

 

Nu har RPS skambud till slutbud kommit.

Budet från RPS omöjliggör helt våra möjligheter att bibehålla vår löneutveckling för polisassistenterna samt ge en skälig löneutveckling till obefordrade inspektörer, arbetsledare och chefer.  Vi har nu alla fått ett kvitto på hur staten och RPS värderar polisyrket dvs. inte alls. Om de nu inte värderar vårt yrke högre än så borde väl konsekvensen bli att inte heller våra högsta chefer borde tjäna mer än vad generaldirektören för tullverket gör.

 

Då våra högsta chefer kan äta oxfilé med bearnaisesås till helgen så får vi övriga poliser, likt målningen Grindslanten, slåss för de småpengar de kastar till oss. Det känns märkligt att som polis inte känna sig behövd eller önskad av vår egen arbetsgivare.

 

Arbetsgivaren ska nu genomföra den största omorganisationen sedan 1965 och vill inte tillföra mer resurser samtidigt som vi har ett supervalår. Det känns inte helt begåvat. Nu är kursen utlagd mot en lönenämnd samtidigt som vår arbetsgivare eftersöker medarbetarnas delaktighet i omorganisationen. Det känns som att en storm är på väg!

 

Förbundsområdesstyrelsen

 

Blåljus anmärkning: Vi är på grund av fortsatt förhandlingssekretess förhindrade att exakt kommentera innehållet i RPS sk slutbud. Dock kan den intresserade läsa i alltid lika uppdaterade Polistidningen, där Polisförbundets bud som avvisades, presenteras, och dra sina egna slutsatser...

 

Polisförbundets förhandlingschef Björn Kellerth berättar i Polistidningen att motbudet innehöll fyra punkter kopplade till den nedre gränsen för vad en polis ska tjäna:

  • Att ingångslönen för nya poliser ska vara individuell och att man i stället avtalar om en lägstalön.
  • Att den lägstalönen fastställs till 25 000 kronor i  månaden.
  • Att detta lönelyft huvudsakligen bekostas med andra medel än Rals-pengarna.
  • Att lägstalönen kontinuerligt räknas upp med ett index.

Det var det som avvisades av RPS...