26 februari 2018

Intressant årsmöte i Förbundsområde SYD

Som den minnesgode erinrar sig, har Förbundsområde SYD några ganska stormiga årsmöten bakom sig. Det har varit personsstrider och mobilisering, vilket inneburit väldigt många fullmakter och röstberättigade. Men i år blev det något helt annat.

 

Som den minnesgode erinrar sig, har Förbundsområde SYD några ganska stormiga årsmöten bakom sig. Det har varit personsstrider och mobilisering, vilket inneburit väldigt många fullmakter och röstberättigade. Men i år blev det något helt annat.Bild borttagen.Ett femtiotal medlemmar och gäster hade samlats i Västbergas samlingssal, och årsmötet leddes av Förbundsregion Stockholms ordförande Stefan Eklund. Valberedningen hade tydligen gjort ett gediget arbete under sin sammankallande ordförande Ufuk Sen, då dess förslag gick igenom till 100%.

Till styrelse valdes

 

 

Ordförande Ulf Ask                                

 

 

Ledamöter: Ingela Johansson, Elisabeth Clemetti, Thomas Mattisson (bilden), Jerry Nicklasson,   Paul Beijnes.       
                       

 

Robert Brindeby, Maria Jensen och Anna Jonsson har alla 1 år kvar av tidigare mandatperiod.


När nu inte personvalen tog timmar i anspråk, kunde årsmötet i stället ägna sig åt de åtta motioner som lämnats in av medlemmar. De berörde allt från hur huvudskyddsombud skall utses, sekretess vid polisers sjukdom - och hur facket ska kunna stödja sjuka medlemmar om facket inte får information, samverkansavtal, att bevara Polisförbundet som ett yrkesförbund.

Mot slutet kom det fyra motioner i lönefrågor, att fler borde omfattas av lönesatsningar, att det individuella inslagen i lönen borde minskas i förhållande till s k lönetrappor, och slutligen en motion som menade att Polisförbundets misslyckande i lönefrågan borde få radikala konsekvenser. I flera av motionerna blev det en spänstig och engagerad debatt, dock vann förbundsområdesstyrelsens förslag till beslut oftast majoritetens gillande.

Blåljus kan inte låta bli att citera ett stycke ur en motion, som beskriver känslan för en underbetald konstapel när den lön han anses vara värd, kallas för individuell...

"Tänk vidare på det fasliga scenario att ens lönespec. skulle komma någon utomstående tillhanda! Till någon utom verket som inte vet hur det står till!

 

 

Det står ju ens namn, "Individuell lön" och en skrämmande låg summa som lön högst upp på specen.

Den naturliga tolkningen för den utomstående blir ju naturligtvis att man antingen blir betraktad som en "lat jävel" eller vad som man i gamla tider kallade för "idiot". Hur annars kan man tolka det då man har så låg individuell lön?

Jag ser detta som ett steg i riktningen att frångå det "individuella" lönesystem vi har idag som är ett utmärkt system för arbetsgivaren att effektivt hålla nere våra löner."

Så kan frustrationen över usla polislöner också ta sig uttryck.

 

Tommy Hansson