11 december 2018

Polisernas önskelista

Fem punkter som julklappstips för Polismyndigheten att bli en attraktiv arbetsgivare från Birger Jarl, citypolisen. 

Polisernas önskelista

Förbundsområde Birger Jarl, som organiserar poliserna i Stockholms City, har satt samman fem punkter som julklappstips för att få Polismyndigheten att bli en attraktiv arbetsgivare. Den målsättningen säger Polismyndigheten att den har, och det är även ett regeringsuppdrag att sträva mot.
 
 

1.  Höj lönen för samtliga poliser med 4 000 kr - så hamnar vi i paritet med genomsnittslönen för statliga tjänstemän

2.  Höj lönen för aspiranter till 20 000 kr. Den senaste höjningen skedde 2002...

3.  Skrota Polismyndighetens lönepolitiska strategi

4.  Följ domarna från EU och EFTA domstolarna och avskaffa restid i ASA/Polis

5.  Följ avtalet angående delpension. I avtalet står att läsa:


"Parterna rekommenderar arbetsgivaren att i största möjliga utsträckning tillmötesgå arbetstagarens önskemål om arbetstidsminskning för att kunna få delpension enligt detta avtal"
Ändå beviljas mindre än hälften av ansökningarna...

 

FO Birger Jarl

 

(Bild Eskilstunapolisens facebook)