22 mars 2013

Stämman 2013

AK5or i polisbilarna krävs för att kunna ingripa mot tungt beväpnade brottslingar! Det var vad en motionär fick rätt i, mot förbundsområdesstyrelsens mer försiktiga hållning. Men det hände mycket annat också på stämman, bland annat valdes det in en ny styrelseledamot.

Den 21 mars hade Förbundsområde Stockholms läns högsta beslutande organ, Stämman, samlats för att bestämma om vilka som skall vara med i styrelsen, vilka frågor som skall prioriteras och en del annat.

 

Vi kommer att berätta mer från stämman i kommande nummer av tidningen POLISEN.

 

Det hela inleddes med en tyst minut för kollegan som tragiskt förolyckades på arbetet för en kort tid sedan.

 

Sedan höll ordförande Stefan Eklund tal där han sammanfattade vad facket arbetar med och hur vi kommer framåt. Därefter fick de olika ämnesansvariga från styrelsen gå igenom verksamhetsberättelsen. Ombuden på stämman fick en allsidig bild av allt som genomförts av förbundsområdesstyrelsen, och fick även möjliget att ställa frågor.

 

På förmiddagen kom även TCOs ordförande Eva Nordmark och informerade stämman om viktiga framtidsfrågor och framgångsfaktorer för facket. Hon framhöll Polisförbundet som har en unikt hög medlemsanslutning och även aktiva, kunniga och engagerade fackliga förtroendemän.

 

 

Så var det dags att välja styrelse till förbundsområdet. Peter Frisell har ju efter ett långt fackligt liv bestämt sig för att ägna sig åt polisyrket igen. Det behövdes ett fyllnadsval, och på valberedningens förslag, valdes Therese Skoglund Shekarabi in i förbundsområdesstyrelsen. Therese har ju varit ordförande i Söderort ett antal år, och har trots sin ungdom en gedigen föreningsbakgrund som säkert kommer facket och medlemmarna till nytta i framtiden. Valberedningen under Arne Wärn hade gjort ett gediget arbete, och fick förnyat förtroende under hans kunniga ledning.

 

På eftermiddagen blev det motionsbehandling. Motioner och styrelsens yttranden och förslag 

med anledning av motionerna kan du läsa här. Det var en livlig debatt i flera av motionerna med både känslor och humor. Det uppstod även formaliadiskussioner om huruvida en motionär kunde föreslå att hans egen motion skulle anses vara besvarad i stället för bifallen. Totalt gick det mesta som styrelsen ville, med ett undantag. Elias Lindéns motion, att polisen borde få förvara MP5:or fastlåsta i radiobilarna för att snabbt kunna försvara sig eller ingripa mot grova brottslingar vann stämmans gehör. Kanske inte så konstigt, med tanke på de grova beväpnade brottslingar som bara under 2013 riktat vapen mot poliser, ofta i hastigt uppkomna situationer…

 

Gästtalare på eftermiddagen var vår egen länspolismästare Mats Löfving. Han kom direkt från ett nationellt länspolismästarmöte, och hade prioriterat att komma på vår stämma. Han berättade hur han inventerat olika problembilder i distriktet, och vilka åtgärder han har på gång tillsammans med sin nya ledningsgrupp. Han betonade bland annat att förbättringar för olika grupper kan genomföras utan att varje fråga måste komma upp på länspolismästarens bord och vända. Frågor skall lösas så nära personalen och verkligheten som möjligt. Efter talet fick länspolismästaren svara på ett flertal frågor från auditoriet, men även på rasten efteråt, fortsatte en livlig diskussion.

 

När de reguljära stämmopunkterna var avklarade, var det dags att dela ut hederstecken för de som  gjort framstående fackliga insatser. Ett flertal duktiga fackliga representanter fick förbundsområdets förtjänsttecken. Susanne Piehl (bilden) och Martin Åberg fick förbundsområdets bordsflagga. Peter Frisell, som nu efter mycket lång tid avslutar sitt fackliga värv, fick förbundsområdets högsta utmärkelse, bordsstandaret. Han berättade hur han själv bland klädskåpen på Södermalm värvade självaste Stefan Eklund till det fackliga arbetet med de ungefärliga orden:

 

 

-Stå inte här och gnäll som en klädskåpsfundamentalist – engagera dig, gå på årsmötet och var med och påverka i stället.

 

Så kan också en facklig karriär inledas!

 

Sist av allt, på stämman, delade Stefan Eklund ut en utmärkelse som är utöver vad som finns beskrivet i stadgarna. Det finns ju inget finare än standaret.

Alla föreningar och förbundsområdet deltog i hyllningen.  Denna unika hedersbetygelse delades ut till den evige facklige kämpen, skribenten, humanisten och förebilden Claes Cassel.

 

Han har ju bestämt sig för att inte längre vara redaktör och huvudansvarig för Blåljus och avtackades därför särskilt. När detta skedde, ställde sig alla närvarande spontant upp och hedrade Claes med en applåd. Claes blev märkbart berörd och synbarligen hedrad av den värme och uppskattning som gavs honom från alla närvarande fackliga förtroendemän.