31 maj 2013

Tack för kollegial förstärkning!

Förbundsområdesstyrelsen i Stockholms län tackar alla kollegor från olika delar av landet som ställt upp och hjälpt poliserna i vårt län att vidmakthålla lugnet i våra förorter. Det ger våra medlemmar möjlighet till återhämtning och att komma igen med nya krafter!

Tack för kollegial förstärkning!

Förbundsområde Stockholm tackar alla utomsocknes kollegor som hjälper oss att göra våra förorter tryggare!

Efter upploppen i vissa förorter, har våra medlemmar i Stockholms polisdistrikt haft ett stort behov av återhämtning. Den pågår nu som bäst, tack vare alla poliser från Västra Götaland, Skåne och andra delar av Sverige som ställer upp och tjänstgör i våra mest utsatta förorter. Vi har noterat det goda humör och den yrkeskunskap som förstärkningen innebär. Detta trots att alla omständigheter kring kommenderingen som boende, förplägnad, arbetstider och ersättningsfrågor inte har varit fullt på plats vid kommenderingens början. Vi vet att tjänstgöringen för många av er har varit och är ansträngande med långa arbetspass och nya omgivningar.

 

Tillsammans med vår polismyndighet gör vi allt vad vi kan för att få våra kollegors vistelse i vårt distrikt skall bli så bra som det bara är möjligt. Vi arbetar nu vidare med framför allt skyddsfrågor, och hoppas så klart att våra gemensamma insatser innebär ett hållbart lugn i hela vår polismyndighet.

 

Till det bidrar ni starkt!

 

Fackliga hälsningar

 

Förbundsområdesstyrelsen Stockholms län

Skyddsorganisationen Stockholms län

 

 

Förstärkning på väg