Johan Olsson noa
15 november 2021

Noa-chef i "heta stolen"

Noa-chef i "heta stolen"

I Ekots lördagsintervju svarade Noas chef Johan Olsson på frågor om vad polisen gör för att vända det ökande skjutvapenvåldet och varför allt färre grova brott klaras upp eller ens leder till åtal. Han fick också frågor om varför polisens personuppklarning (misshandel, rån, sexualbrott...) inte ökat i paritet med tillskjutna resurser och medel (2015 - 2020).

Det Johan Olsson anser behövs för att vända trenden med skjutningar, är ett mer förebyggande arbete. Skjutningarna ska förhindras innan de inträffat. För det behövs:

  • fler poliser
  • nya verktyg
  • ny lagstiftning
  • att mer görs för att förhindra nyrekryteringen till kriminella nätverk

En viktig del i denna satsning är utökade verktyg för att kunna avlyssna kommunikationen. Sedan i april kan polisen avlyssna misstänktas mobiler/datorer men det är viktigt, anser Johan, att denna verktygslådan breddas - för att också inkludera personer som inte är brottsmisstänkta.

Frågan utreds av regeringen.

Intervjuare är Mikael Kulle.

Johan Olsson rekryterades för drygt ett år sedan från Säkerhetspolisen till posten som chef på Noa, Polismyndighetens nationella operativa avdelning. Johan är också ställföreträdande rikspolischef.

Fler resurstunga utredningar gällande mord
Idag sitter ett 100-tal personer häktade för brott relaterade till skjutvapen och sprängningar. Johan betonar att polisen idag har fler svårutredda mordutredningar än tidigare; skjutningar som sker i offentliga miljöer, de som överlever eller vittnen till händelsen vill inte samarbeta med polisen...

Nu satsar polisen på att dels snabbare dvs direkt efter en skjutning (identifiera och samarbete med underrättelse, utredare m.m.), om att utveckla det forensiska arbetet, och att få bättre verktyg inte minst när det gäller att komma åt den elektroniska kommunikationen i brottsliga kretsar. Vilket Johan anser är avgörande för det proaktiva arbetet - förhindra en skjutning.

Snabb åter-rekrytering i storstäder
De stora polisinsatser som genomförts runtom i landet har lett till att nyrekryteringen minskat,  dock har effekten sett olika ut. I storstäderna fylls ”tomrummen” snabbt av nya "gängrekryter" medan det i andra regioner tar längre tid.

Om ökade resurser och polisens effektivitet
Under åren 2006 - 2011 växte polisen. Brottsförebyggande rådet fram till att resurstillskottet endast marginellt förbättrade polisens resultat.
Under 2016-2020 har antalet polisanställda ökat med 19 procent, dessutom ökade myndighetens anslag med 35 procent.

Under 2015-2020 har 
personuppklarningen ökat med knappt 4 procent.
brott mot person: dvs misshandel, hot, sexualbrott, rån - ökade med 0,4 procent.

Johan menar att en viktig del av förklaringen till dessa siffror är att mord och mordförsök är ”resurstunga” väldigt komplicerade.

- Grova brott äter allt mer resurser, men det är klart att vi måste jobba med den grundläggande effektivitet. Vi har en del projekt vi tror mycket på, snabbare lagföring...

Brå kommer senare att redovisa sin utvärdering av polisens arbete 2015-2020.